Kâh illerde TMO’nun buğday ve arpa kurum primi desteğinden intifa süresi uzatıldı

Ekinci Vasıta Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet gâh illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Arazi Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı çalım primi desteğinden faydalanma süresi uzatıldı.

Yerey Mahsulleri Ofisi Hava Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda düzlük kayran Balkı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri üzere 6 Haziran-21 Ilkgüz döneminde, sair ilçeler için 6 Haziran ile 1 Ilkgüz beyninde TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alışveriş belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında süre bugün bakımından doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik işaret senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, değiş tokuş işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alışveriş belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda tamlanan yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, başka toprak ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e büyüklüğünde TMO’ya bey onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül’e büyüklüğünde planlı ve TMO yoluyla akıllıca görülen ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık mülk/kaymakamlık müdürlüğü eliyle tanzim edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, zaruri kontrollerin yapılması üzere ÇKS kaydının bulunduğu iskân biriminin sıkıntı alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden feyizlenmek talip çiftçilerin arpa ve buğday alışveriş belgeleriyle birlikte 30 Ilkgüz’e büyüklüğünde ÇKS’de kayıtlı olduğu devlet/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den geçerli olmak amacıyla yürürlüğe girdi.

TMO Kurum Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu sene ÇKS’ye kayıtlı yerine arpa, buğday üretimi işleyen, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alışveriş belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilogram başına 1 teklik, rüşvet için 0,50 teklik “TMO çalım primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: