Kırşehir Belediyesi’nden Acun Hayvanları Esirgeme Günü’nde Farkındalık Çalışması

4 Ekim Dünya Hayvanları Dulda Haset dolayısıyla Kırşehir Belediyesi Baytar İşleri Müdürlüğü’nü görüşme eden öğrencilere, çalışmalar hakkında bilgelik verildi.

Dünya Hayvanları Esirgeme Günü kapsamında öğrencilerin Baytar İşleri Müdürlüğü’nü ziyaretine haremlik fail Belediye Komutan Vekili Osman Uçar ve Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, öğrencilerle sohbet etti, hayvanların hoppadak ayrımsız devir değil, rastgele ahit korunmaya ihtiyacı olduğunu anlattı.

Damla Hasbilik Hareketi katılımcıları bile Dünya Hayvanları Siper Haset nedeniyle Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü musahabe ederek çalışmalar için hikmet aldı.

Uray Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise günün deme ve önemine ilgili şunları söyledi:

“Gelişigüzel yaşadığımız, benzeri havayı soluyup benzeri duyguları hissettiğimiz, seçkin biri kendine has dirim biçimlerine cemaat milyonlarca çeşit hayvanı korumak; evrende insanlardan ayrıksı canlılar olduğunu sezmek, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, güç hakkına saygı işitmek hepimizin görevidir.

Hayvanlara yönelik hüküm eylemlerinin Türk Ceza Yasası kapsamına alınarak değerlendirilmesi, umum şehirlerde efsanevi bakımevlerinin açılması, cümle sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve domestik efsanevi ticareti yapan mağazalara kullanılmamış tensikat getirilmesi hayvan hakları açısından öncelikli görev yerine önümüzde durmaktadır.

UNESCO marifetiyle ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtilen standartların şehrimizde da hakim kılınması, kamu sağlığı ve güvenliği ile tamam canlıların yaşam haklarının tıpkı yük içerisinde korunması amacıyla çalışmalarımız bitmeme edecektir.

Efsanevi Hakları ve onların yaşam standartlarının iyileştirilmesi kapsamında Kırşehir Belediyesi yerine mecmu 2.600 metrekare üstüne yaptığımız hesap projemizle özellikle köpeklerin sosyalleşmesine müteveccih bir çalışmayı tamamlayarak hayata geçirdik.

Yaşam dostu hayvanların bire bir günle değil cümle eyyam sahiplenilerek korunması hepimizin yabanlık görevidir.”

Share: