Icra Vekili Varank, 4 ili kapsayan TİTDES Programı’nın sonuçlarını paylaştı Açıklaması

Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanı Mustafa Varank, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’yi kapsayan Turizm, İhracat ve Tarımın Geliştirilmesi Finansman Desteği (TİTDES) Programı’nın sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından KOBİ’lere hususi geçmiş 6 ayı izansız ödemesiz yatırım ve finansman desteğinin sağlanacağı TİTDES Programı’nın sonuçlarına ilgilendiren paylaşımda bulundu.

Bakan Varank paylaşımında, “Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli’yi havi TİTDES Programı sonuçları açıklandı. Yatırımlar kül doğal gaz bitmeme ediyor. 43 muvaffakiyetli proje, 65,6 milyon lira özel sektör yatırımı.” ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansının internet sitesinde yayımlanan sonuç duyurusuna bakarak, 2022 yılı TİTDES Programı ile almaşık turizm olanaklarının çeşitlendirilerek, Üst Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi, imalat sanayisinde rekabetçiliğin güçlendirilerek bölge ihracatının artırılması ve zirai üretimde ürün çeşitliliği ile verimliliğin artırılarak faziletkâr ek altın üretimin sağlanması amaçlanıyor.

11 proje yedek listede

Çevrim içi başvuruların alındığı program kapsamında sunulan projelerin zaruri inceleme ve değerlendirmeleri yapıldı. 69 proje teklifi alınırken inceleme aşamasında muvaffakiyetli olup, beceri ve mali yorum aşamasına geçen 68 projeden 43’ü asil namına kalburüstü bulundu, 11 proje bile sakınım kendisine belirlendi.

Programla domestik aktörlerin “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi”, “Fevk Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması”, “Tarımsal Üretimde Ek Zer Üretime Geçiş” programları ile Endüstri Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022-2023 teması yerine belirlediği “Canlı İstihdamı” kapsamında, ajans vasıtasıyla ön fizibilitesi mücehhez envestisman konuları rüçhan kalkmak amacıyla bölgesel kalkınma açısından önem haiz yatırımlara yönelik finansman desteği sağlanacak.

Share: