İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ceza aldığı 53. konu hangi diyor? İşte ayrıntılar…

Erdemli Seçim Oturmuş (YSK) üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Uray (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 kamer 15 ahit delik cezası aldı. İmamoğlu, aldığı ceza kesinleşirse 53. yön mucibince siyasi yasaklı olacak.

53. MADDE HANGI DİYOR?

TCK’nin 53. maddesine bakarak türe yoksunluğu kaide adına, bile bile işlenen tıpkı suçtan dolayı mapus cezasına hükümlü olunması durumunda, mahkum olunan dam cezasının infazı tamamlanıncaya büyüklüğünde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı rapor etmektedir.

Kişi, düşünülerek işlemiş olduğu suçtan hava hapishane cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

– Daim, mütemadi yahut geçici bire bir amme görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Şişman Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinden veya izzet, mülk, şehremaneti, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında kâin alım ve kuruluşlarca verilen, atamaya yahut seçime tabi hep memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

– Güzel ve seçilme ehliyetinden,

– Velayet hakkından; vesayet yahut kayyımlığa ilişik tıpkı hizmette bulunmaktan,

– Finans, toplum örgütü, sendika, iştirak, kooperatif ve siyasal parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

– Ayrımsız kamu kurumunun yahut amme kurumu niteliğindeki çığır kuruluşunun iznine tabi bir iz veya sanatı, öz sorumluluğu altında erkin meslek erbabı veya tecimen olarak yürütme etmekten, mahrum bırakılır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İmamoğlu’nun avukatları kararı istinaf amacıyla Kesim Adliye Mahkemesine götürecek. Ardından sevgili Yargıtay’a gidecek. Serencam sözü Yargıtay söyleyecek. Yargıtay’da karar onaylanırsa İmamoğlu, seçilmiş ve seçilme hakkını kaybedecek.

Share: