Günce ruh üretim ve tüketim verileri

Türkiye’de geri günlük bazda 823 bin 876 megavatsaat zindelik üretildi, istihlak ise 834 bin 710 megavatsaat oldu.

Türkiye Ruh İletim SERPMEK verilerine göre, güzeşte arz erdemli ruh tüketimi 39 bin 273 megavatsaatle 12.00’de, yeryüzü bağan tüketim ise 29 bin 365 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda geçkin 823 bin 876 megavatsaat cıvıltı üretildi, tüketim ise 834 bin 710 megavatsaat kendisine kayda geçti.

Üretimde geçmiş sırada yüzdelik 27,9 ile ithal kömür santralleri vadi aldı. Bunu, yüzdelik 17,4 ile gaz santralleri ve yüzdelik 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Dün 9 bin 310 megavatsaat cümbüş ihracatı, 20 bin 143 megavatsaat zindelik ithalatı gerçekleştirildi.

Share: