Gümrük ukubet tutarları ve çok faaliyet ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata uymaz akım edenlere makbul usulsüzlük cezası ile çok emek ücretlerine ilgilendiren tutarlar, yüzde 122,93 yerine belirlenen baştan valüasyon oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Umumi Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ait yönetmelikte düz düzlük ara sıra tutarlar, yüzdelik 122,93 kendisine hesaplanan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna bakarak, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği’nde tamlanan yöntemsizlik cezaları 1 Karı 2023’den itibaren 523 lira olacak.

Öte yandan Gümrük Yönetmeliği’nde saha alan tutarlarda dahi değişikliğe gidildi.

Gümrüklerde çok faaliyet ücreti dış satım için 48,67 liralık, diğer işler amacıyla 113,67 liralık, Türk plakalı kamyonlar amacıyla aşkın çalışma ücreti kamyon başına ihracat üzere 113,67 teklik, diğer işlemler için 178,66 liralık olarak belirlendi.

Gümrük, dış ticaret nahiye müdürlükleri ve Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme yahut kaldırma işlemlerindeki akçasal sınırlar de artırıldı.

Tebliğ, 1 Familya 2023’den itibaren yürürlüğe girecek.

Share: