Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Ilbay Kılıç başkanlığında toplandı

Bolu İl Genel Hijyen Meclisi toplantısında, içmece ve istimal sularının güvenliği ile çıkmaz hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu konularında kararlar makbuz.

Vali Erkan Tığ başkanlığında Vilayet Abant Salonu’nda yapılan toplantıda, kasaba sağlığı ve hizmetleri ile Hayvanları Siper Kanunu konuları değerlendirildi.

Toplantıda, kuduz, paraziter hastalıklarla uğraş ve evsiz barksız hayvanlara karşı halkın güvenliğinin sağlanması üzere şehremaneti başkanlıkları yoluyla satışı ve reklamı yasak olan coşkunluk sunu eden kapik ırklarının denetimlerinin 7 ahit 24 saat esasıyla yapılması, bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisinde el konulması ve efsanevi bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve orada tutulması kararlaştırıldı.

Yine uray tarafından evsiz barksız gezen diğer hayvanların toplanarak barınaklara gönderilmesine, efsanevi kademe ihdas zorunluluğu bulunmayan belediyelerin ise yeryüzü yakın bakımevine hayvanları götürüp teyit etmesine, barınakların tam gelmediği durumların de ayn önünde bulundurularak bu zooloji için saf dirim alanları oluşturma çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.

Ayrıca, iyesiz hayvanların tedavi ve asalak mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirilme yöntemleriyle işaretlenmesi vasıtasıyla rehabilitasyonunun yapılması kararı makbuz.

Toplantıda, müstevli hastalıklardan korunmak amacıyla şebeke sistemlerinin ahenktar aralıklarla temizlettirilmesi, daima gözden geçirilerek içmece kullanma suları için riziko oluşturabilecek her nev hasar ve tahribatın bir zamanlar giderilmesi, hele yağışlı havalarda kanalizasyon logarlarının taşması riskine cebin hizmet ve kontrollerin elan kesif yapılması kararlaştırıldı.

Uzun devamlı su kesintilerinden kaçınılacak

Sağlıklı, akman ve emin içmece-kullanma suyu temini, realizasyon edilen suyun kalitesinde sürekliliğin sağlanması ve klorlanması konusunun belediyeler ve yer özel idarelerinin görev ve sorumluluğunda olduğu anımsatılan toplantıda, olağanüstü hallerde lağım döşemi sisteminde meydana mevrut arızaların derhal giderilmesi ve tür olduğunca akarsu kesintisine gidilmemesi, bunun amacıyla bütün alternatiflerin değerlendirilerek detaylı sürekli kesintilerden kaçınılması kararı alındı.

Zorunlu namına benzeri günden ince sürecek su kesintilerinin ise İl Keyif Müdürlüğü, İlçe Afiyet Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, entegre sayrılarevi başhekimlikleri ile koordineli şekilde yapılmasına karar verildi.

Kararda, kaynağı belli sıfır, gerçeklik esirgeme alanları ve kirlenme noktaları belirlenmeyen suyun kaynaklarının içmece-kullanma suyu adına kullanılmasının koca ve sosyete sağlığını tehlikeye düşüreceğine aksan yapılarak, bu hususların önüne geçilmesi amacıyla lüzumlu önlemlerin ilgilendiren kurumlarca alınması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, kent genelinde yaylalar dahi dahil olmak amacıyla gelişigüzel arıtıma tabi tutulmadan almaç ortama inhilal edilen atılmış suların tespitinin yapılarak Çevre Kanununa bakarak prosedür yapılmasına karar sunulan toplantıda, Minval ilçenin içmece suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı’nı besleyici Abant ve Mudurnu dereleri havzalarındaki kollektör hatlarının Bolu Belediyesince arama edilerek, lüzumlu bakım ve onarımlarının yapılması, söz konusu havzalara arıtılmadan atılmış su deşarjı yapılmasının engellenmesi kararı makbuz.

Share: