Yargıtay’dan iş arkadaşını ısıran ustabaşıyla ilgilendiren müşabih karar!

Yargıtay 9. Ünsiyet Dairesi, hareket durumunda kavga ettiği arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu. 2011’de Isparta’daki tıpkısı iş yerinde formen yerine çalışmaya başlayan hayat, 2017’de çalışanlardan biri ile cidal etti. Formen hareket yeri yoluyla savaş ettiği kişiyle gelişigüzel işten çıkarıldı.

USTABAŞI ÜLKÜ AÇTI

İş yerinde ince yıllar çalıştığını, daha geçmiş hiçbir çalışanla tartışmadığını, kavgadan sonraları savunması alınmadan işten atıldığını belirten ustabaşı, aksiyon akdinin feshinin nahak yere olduğunu savunarak, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mücahede alacaklarının ödenmesi istemli sevgili açtı.

KAVGA MAZBATA ALTINA ALINDI

Yargılama sırasında gelişim yeri, müddei ustabaşının çekişme sırasında elindeki taşla karşısındaki kişiye vurmaya çalıştığını ve kolunu ısırdığını, özge iştirak çalışanların bile kavgayı gördüğünü ve olayın mazbata altına alındığını savundu.

İKİSİ ÜSTELIK İŞTEN ÇIKARILDI

Her iki taraftan üstelik savunma istenmesine rağmen davacının defans vermediğini müstakbel süren mahkemeli şeriklik, şirketin itibarının zedelendiğini ve bedel muamele ilkesine akla yatkın adına kavgaya müdahil iki kişinin de gelişim sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

YEREL MURAFAA USTABAŞINI HAKLI BULDU

Yargılamayı fail yerli murafaa, kavgada önce yerine karşı tarafın savlayıcı ustabaşına saldırdığına dikkati çekti ve ustabaşının hisse senedi akdinin feshinin mevsuk sebebe dayanmadığına hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatına doğruluk kazandığını belirten ve davacıya üstelik aşkın mesaiye ilişkin ifa yapıldığının müşareket eliyle ispatlanamadığını belirleme fail murafaa, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

BÖLGE MAHKEMESİ KARARI KALDIRDI

İstinaf istemi üzerine dosyaya vekil Antalya Toprak Adalet Mahkemesi 10. Ünsiyet Dairesi ise olay dolayısıyla davalı şirketin iş sözleşmesini feshetmesini rast buldu, yerli mahkemenin kararını kaldırdı ve davanın reddini kararlaştırdı. Temyiz istemi üzerine sevgili dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Ünsiyet Dairesi, düşünce birliğiyle istinaf kararının yerinde olduğuna ve kararın onanmasına hükmetti.

AŞIRILIK DEĞERLENDİRMESİ

Dairenin kararında, savaş sırasında davacının ayrıksı işçinin kolunu ısırdığı hatırlatılarak, şu değerlendirmeye meydan verildi: “Tutanaklar ile sabit olduğu üzere, davacı ile sair sorun dışı etkin arasında sataşmanın etkisine bakarak davacının ısırma eyleminde aşırılık s münezzeh konusu olup bu durumun aksiyon yeri düzenini olumsuz yönde etkilediği ve gelişim sözleşmesinin işverence feshinin selim nedene dayandığı akseptans edilmelidir. Öte yandan, işverence davacıyla birlikte kavganın tarafı olan ayrıksı işçi bile işten çıkarılarak fiyat iş borcuna riayet edilmiştir. Dosya kapsamına akıllıca gerekçelere dayanan davacının bayrılık ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine ait Antalya Kesim Adalet Mahkemesi 10. Ünsiyet Dairesi kararının asıllar ve kanuna makul olduğu değerlendirilmiştir.”

Share: