Ticarete ilişkin “husye yasa teklifi” TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Gâh Kanunlarda ve 640 Çevrilmiş Yasa Mesabesinde Kararnamede Başkalık Yapılmasına Dayalı Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde düzlük alan 10 maddesi kabul edildi.

Teklife bakarak, kooperatif ve dip kuruluşları umumi heyet üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, umumi kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, bildirişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Hikmet Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 sene zarfında sisteme aktaracak. Bu süre Tecim Bakanlığınca 6 aya kadar uzatılabilecek.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan gaz altyapısını bina etmek ve çalıştırmak, kamu ve özel kuruluşlardan saf gazı satın alarak mıntıka zarfında tevzi ve satışını yazmak işleticinin mezuniyet ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin izni olmaksızın gaz ihtiyacı eksantrik bir yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden yapılış kurulamayacak. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin bölge içi doğal gaz tevzi ve satışı zımnında kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ait dal limit, Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenecek.

İşleticinin talebi ve bölgede hayatiyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri azade bölgeler süresince şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile alay malay devralarak Erke Piyasası Düzenleme Kurulu marifetiyle belirlenen koşullar kapsamında serbest bölge süresince gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek. Natürel gaza ilgili faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü erkin bölgelerde, doğal gaz ısı yayımı ve tevzi lisansı sahibi şirketlerin her adalet, yetki veya sorumluluğu bulunmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki nahiye içi gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince işlenmiş olan azade bölgelerde, işleticilerin kesim içi gaz tevzi ve as yetkisi gaz tevzi şirketlerine devredilmiş sayılacak.

Üye askıya alınabilecek

Vergi yükümlülük bilgisi vabeste olan ticaret ve uran odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Herhangi Bir yılın karı ayında güncelleme çalışması fail odalar, Dirimlik İdaresi Başkanlığından alınan yükümlülük sadık bilgisine güvenerek ilgili üyeyi yönetim kurulu kararıyla askıya alabilecek ve kesenek tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı peyda olduğu sürece oda üyeliği üstelik bitmeme edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle kazanç yükümlülük bilgisi sadık olan üyelerin de askıya alınmasının yolu açılıyor. Herhangi Bir yılın ev ayında güncelleme çalışması özne borsalar, Dirimsel İdaresi Başkanlığından alınmakta olan yükümlülük kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi borsa meclisi kararıyla askıya alabilecek ve ödenti tahakkukunu durdurabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Oturmuş, mecmu tutarı brüt minimal ücretin yüzde 50’sini geçmeyen ve süre aşımı süresinin dolmasına 1 yıldan az küsurat kesenek borçları ve ferilerine müteveccih dide ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek arka sınırı belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim Bilimi ve Hars Vakfı ile TOBB Iktisat ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılması üzere 15 yıl yerine belirlenen müddet 25 yıla çıkarıldı.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’ndaki düzenlemeyle lisanslı antrepo işletmelerine 2 sene üzere verilen lisans süresi 3 yıl olacak.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan değişmeyen gereği birleşimi ferda saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Share: