Sevda Erdan Kılıç’tan PTT’ye ‘Sürgün’ Tepkisi: “Hizmet Gereği Uygulama, Kanser Hastası Sendikacıyı Birlik Teşekkülü Hastane Sıfır Yere Çekmek Midir?

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Selen-Sen üyesi 27 PTT çalışanının çımbar edildiğini gelecek sürerek, “PTT, sürgünleri, ‘bakım gereği’ yaptığını ifade etmektedir. ‘Hizmet gereği’ dedikleri konu, adamlık dışı uygulamalardır. Bakım gereği aplikasyon, bire bir sendika yöneticisini İstanbul’dan 1.800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, kanser hastası olan eksantrik ayrımsız sendikacıyı tedavi olamayacağı, kül teşekküllü hastane sıfır yere koymak midir?” dedi.

CHP İzmir Saylav Sevi Erdan Tığ, PTT’deki filiz iddialarıyla ilgilendiren Reisicumhur Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Enfrastrüktür Bakanı Adaletli Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Konuyla ilişik yazılmış açıklama fail Kılıç, PTT’nin anonim ortaklık olduktan sonraları akim idarecilerin hareket başına geldiğini, yönetici yerine görevlendirildiğini ve çalışanlara yönelik mobbingin arttığını anlatım etti. Kılıç, “PTT’ye 7 yıldır işçi alımı yapılmamıştır, fakat buna rağmen aksiyon yükü yüzde 50 artmıştır. Bir Iki personelle çok hareket yaptırmayı hedeflemişlerdir. Personel çokça güç çalışmasına rağmen düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır” dedi.

PTT’deki Malumat-Sen üyelerinin bu haksızlığa göz yummadıklarını ve bu durumu kabul etmeyerek değme platformda haklarını aradıklarını dile getiren Sevda Erdan Tığ, “Çekicilik yöneticileri, hakaretlerle, mobbinglerle hisse senedi yaptırmaya çalışmaktadır. İş bilmezliklerini öyle tıpkı noktaya getirmişlerdir kim daha çok kişi yönetmeliklerini birlikte tanımadan hisse senedi yaptırmaya çalışmaktadırlar. Ama unuttukları aynı husus var; PTT çalışanları asla yılmazlar, haklarını alana büyüklüğünde savaşım ederler” görüşünü dile getirdi.

Tığ, çalışanlara yönelik külfet, mobbing ve hakaretlerin anbean artması konusunda Olgun-Sen üyelerinin bu durumu protesto etmek üzere İstanbul ve Batman’dan Ankara’ya sürgünlere, hukuksuzluğa ve liyakatsizliğe alın yol yaptığını kaydetti. PTT yönetiminin, yetkilerini kötüye kullanarak 4688 basit Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Barışma Kanun’un ‘sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi’ antetli 18. maddesini kasten ve istekle çiğnediğini, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün gördüklerini anlatım fail Tığ, şunları kaydetti:

“Yasaya yıldızlı uymaz olmasına karşın, Marifet-Sen yöneticilerini gelişim yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışmışlardır. Kurumda yapılan atama ve yönetici atamalarında biricik kıstas, siyasi iktidara yakınlıktır. Anayasal hakları olan basın açıklaması ika hakları herhangi bir defasında engellenmiştir. PTT’da yaşanan sürgün politikası, sendika düşmanlığı esasta iktidarın bölüt düşmanlığının tıpkısı yansımasıdır. Sendika yöneticilerine alın izlenen düşmancasına yöntem bölüt biat ettirmenin, diz çöktürmenin aynı başka yansımasıdır. Fakat bunu PTT çalışanları ve Bilgi-Sen üyeleri katiyen kabul etmediler, bizler bile onların bu mücadelelerinde yanlarında olacağız.”

Kılıç, henüz önceki cımbar edilen arkadaşlarının geçmiş fariza yerlerine dönmesi amacıyla matbuat açıklamaları işleyen, onlara destek veren Bilgelik-Sen üyelerinin de çımbar edildiğini üzülerek öğrendiğini bildirdi. 27 PTT çalışanının görev yerlerinden değişik ırak illere veya çalıştıkları diyar zarfında kilometrelerce uzağa çımbar edildiğini belirten Kılıç, şöyle dedi:

“Henüz ilk gerçekleşen sürgünlere yapılan itiraza bakir sürgünlerle eşit verdiler. PTT, sürgünleri, ‘bakım gereği’ yaptığını rapor etmektedir. ‘Bakım gereği’ dedikleri konu, âdemiyet dışı uygulamalardır. Bakım gereği uygulama, ayrımsız sendika yöneticisini İstanbul’dan 1.800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca’ya, amansız hastalık hastası olan bambaşka ayrımsız sendikacıyı tedavi olamayacağı, tekmil teşekküllü sayrılarevi olmayan yere göndermek midir? Eşi üstelik sefer emekçisi olup iki süfli çocuğu olan eksantrik tıpkı çalışan kadını ailesinden ayırarak Batman’dan Iğdır’a çıkarmak midir bakım? Kuruma yıllarca emek vermiş insanların eş birliklerini taksim etmek mıdır hizmet? PTT tarihinde yepyeni, şaşılacak bire bir biçimde sürgün furyası yaşanmıştır. Başmuallim, reis, başlangıç distribütör unvanlı sendika üyesi onlarca PTT emekçisi yaşadıkları illerden binlerce kilometre ırak illere kendi istekleri dışında gönderilmişlerdir. Fariza yeri değişikleriyle İstanbul’dan Erzurum’a, Trabzon’dan Bitlis’e, İzmir’den Ağrı’ya, Mardin’e müracaat etmek zorunda kalanlar birlikte bulunmaktadır. Bu sürgünlerin önümüzdeki haftalarda dahi bitmeme edeceği ifade edilmektedir. Geçmişi 182 yıl öncesine raci ve ülkemizin yeryüzü atılganlık veren kurumları beyninde düz düzlük PTT daha çok zulümle, mobbingle, liyakatsiz yöneticileriyle, amme zararıyla ve brüt maaşının 36 allahsız ödence kayran yöneticileriyle anılır oldu. 20 almanak AKP iktidarları fehamet kurumlarının içini boşalttı. Kurumların ne güvenirliği hangi üstelik işlerliği kaldı. Bu kurumları esasen ayağa koparmak ise bizim görevimiz. Bunu yaparken birlikte sürgünlere, zorbalığa, mobbinge sorumluluk eğmeyen emekçilerle alay malay yapacağız. Bu sürgünler, bu açığa almalar, bu işten çıkarmalar PTT emekçilerini durduramayacak. Onlar iş mücadelesi veriyorlar. Uğraş edenler temas ahit kazanamayabilir ancak kazananlar savaş edenlerdir.”

İktidara geldiklerinde bu sürgünlere ‘dur’ diyeceklerini tamlayan Aşk Erdan Tığ, şöyle devam etti:

“PTT emekçileri ‘üç kuruşa’ çalışıp antant mücadelesi verirken, farklı amme kurumları ve şirketlerindeki AKP’li bürokratlar ve yöneticiler kadar PTT’deki eğin düzey yöneticiler üstelik 3-5 yerden yüksek maaşlar alarak afiyet sürebilirler! Ama kimsenin şüphesi olmasın, bu keyiflerine Umumi Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki Cumhuriyet Altını Halk Partisi ve Kavim İttifakı kendisine bütün gelişigüzel son vereceğiz. Liyakate göre değil sadakate göre yapılan atamalara dur diyeceğiz. Hep kurumlarda liyakati civar plana çıkaracağız. Ülkemizin tertemiz gençlerinin mülakatlarla köprüleme bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Sevi Erdan Kılıç, Bakan Karaismailoğlu’na şu soruları yöneltti:

-Bili-Sen yöneticisi ve üyesi 27 PTT çalışanının fariza yaptıkları illerden bambaşka illere veya memleket süresince bambaşka ilçeye gönderildiği haberleri gerçeği yansıtmakta mıdır? Şayet doğru ise bunun nedeni nedir?

-Son 20 yılda, 5 yılda ve 6 ayda değişik belirmek kaydıyla görev yeri değiştirilen personel sayısı kaçtır? Değiştirilme nedenleri nelerdir?

-Beş ve üstü sayıda fariza yeri değiştirilen personel bulunmakta mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

-Kendisi ve eşi tıpkısı ilde müteharrik personelin nasıp ve atamasında bu durumu dikkate alınmaktadır? Farklı ayrımlı illerde müteharrik evli personel var mıdır? Varsa bu personelin toplanmış sayısı nedir?

“Hizmet gereği” yapılan tayin ve atamalarda bu gereklilikler nelerdir?

-Bambaşka tıpkısı ile atandıktan sonradan hız ile eski fariza namına dönen personel sayısı kaçtır?

Share: