Sarsıntı Teknolojileri Enstitüsü Araştırma toplantısı düzenlendi

Erzincan’da Zelzele Teknolojileri Enstitüsü Araştırma toplantısı düzenlendi.

EBYÜ güruh salonunda düzenlenen toplantıya, Ilbay Vekili Mehmet Bahir Arabacı, 3’üncü Kargaşa Komutanı Tümgeneral Çetince Türkgenci, Erzincan Belediye Reisi Bekir Aksun, ilişik amme alım ve kuruluşların yöneticileri ile konularında ehlivukuf akademik personeller katıldı.

Toplantıda, Sarsıntı Teknolojileri Enstitüsü yoluyla Erzincan genelinde yürütülen çalışmalar üzerine bilgi verilerek, devlet genelinde ölçülü bayındırlık çalışmalarındaki denetimler ve alınacak tedbirlerin yanında, müdahale ve savaş çalışmaları ile ilişik hazırlanan raporlar görüşüldü. Toplantıda ayrıca diğer üniversitelerin konularında bilirkişi akademisyenleri eliyle sinevizyon üzerinden katılımcılara türlü tike ve bilgilendirmeler yapıldı. – ERZİNCAN

Share: