Resmi Gazete’de yayımlandı: 14 ildeki 99 taşınmaz, özelleştirme durum ve programına alındı

Resmi Gazete’da yayımlanan habere göre; mülkiyeti Maliye Hazinesi hesabına mukayyet 14 ildeki 99 taşınmaz özelleştirme genişlik ve programına alınmasına değişmeyen verildi.

14 İLDE 99 TAŞINMAZ ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Okumuş, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yozgat’taki 99 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Bu emlak, eş, isticar, dirimsel ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun özge türel tasarruflar, mülkiyetin başka ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya üstelik birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ 31 ARALIK 2025’E BÜYÜKLÜĞÜNDE TAMAMLANACAK

Öte yandan, özelleştirme boyut ve programında kâin Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları KAZANÇ Genel Müdürlüğü yerine mukayyet Ağrı’nın Eleşkirt ile Ankara’nın Polatlı ilçelerindeki taşınmazlara ait bayındırlık planı değişiklikleri onaylandı. Mülkiyeti Zindelik Istihsal EKMEK hesabına mukayyet Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki taşınmaza ilişik imar planı değişikliğinin dahi onaylanmasına değişmeyen verildi.

Türkiye Şeker Hastalığı Fabrikaları NAN Umumi Müdürlüğü adına kayıtlı Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki taşınmaza ilişik hazırlanan ümran planı değişikliğine yönelik itiraz ise reddedildi.

Share: