Merkez Bankası: Ağustos Ayında Başlatılan Getiri İndirim Döngüsünün Sonlandırılmasına Değişmeyen Verilmiştir

Türkiye Cumhuriyet Dalan Bankası (TCMB) Mülk Politikası Oturmuş’nun (PPK) politika faizini yüzdelik 9’a indirdiği toplantısının ardından yapılan açıklamada, “Asamble, mevcut siyasa faizinin toptan tilmiz ilişkin küsurat riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan repo tenzilat döngüsünün sonlandırılmasına değişmeyen vermiştir. Uygulanacak politikalar, çatlak ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Mülk ve Seviye Politikası metninde şümullü kendisine zar edilecektir” denildi.

TCMB Mal Politikası Yerleşmiş, bugün Ağma Kavcıoğlu başkanlığında, asamble üyeleri Taha Hissetmek, Mustafa Tütün, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener ile toplandı. Asamble, siyaset faizi olan bir hafta vadeli ürem ihale getiri oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine değişmeyen verdi. Bu karara ait de şu açıklama yapıldı.

“DÜNYA GENELİNDE RESESYONUN KAÇINILMAZ BİR RİSK FAKTÖRÜ OLDUĞU DEĞERLENDİRMELERİ YAYGINLAŞMAKTADIR: Jeopolitik risklerin acun genelinde konuşu zindelik üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin global büyüme tahminleri bayağı cepheli güncellenmeye bitmeme etmekte ve resesyonun mübrem bire bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde anne gıda özellikle girmek üzere gâh sektörlerdeki bildirme kısıtlarının ters etkileri azaltılmış olsa üstelik uluslararası ölçekte üretici ve bitiren fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir.

ENFLASYONDA BEKLENEN YÜKSELİŞİN BEKLENENDEN MUFASSAL SÜRECEĞİ VURGULANMAKTADIR: Erdemli küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası mali piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. amma velakin, kaslı ülke tarz bankaları, erdemli erke fiyatları ve bildirme-arzu uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara tutkun kendisine enflasyonda görülen yükselişin beklenenden ince sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler beyninde farklılaşan soylu erki görünüme sadık yerine, mütekâmil devlet form bankalarının dünyalık politikası etap ve iletişimlerinde inhilal artarak bitmeme etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik suret bankaları vasıtasıyla geliştirilen yeni destekleyici aplikasyon ve araçlarla hal çoğaltma gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.

TURİZMİN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE KATKISI BEKLENTİLERİ AŞTI: 2022’nin önceki yarısında etkili bire bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair avangart göstergeler ise zayıflayan aut talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne meni etmektedir. bununla birlikte, imalat endüstri üzerindeki aut irade kaynaklı baskıların iç irade ve sunma kapasitesi üzerinde şimdilik kapalı olan etkileri daha bariz arkaç gelmektedir. İstihdam kazanımları, eş ekonomilere bakarak daha müspet seyretmektedir. Hele istihdam artışına yardım veren sektörler dikkate alındığında, büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken turizmin cari amal dengesine beklentileri aşan kıpırdak katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki faziletkâr durum ve anne dış satım pazarlarının resesyona girme olasılığı, akan denge üzerindeki riskleri çalışkan tutmaktadır. Akan işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, bedel istikrarı üzere önem en etmektedir.

UYGULANACAK POLİTİKALAR ARALIK AYINDA PPK METNİNDE KAPSAMLI ADINA İLAN EDİLECEK: Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına makul şekilde kazançlı zindelik ile buluşması yakından takip edilmektedir. Antrparantez, son dönemde münhal şekilde açılan siyaset-cesaret faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği angarya yakından izleme edilmektedir. Asamble, akçasal nakil mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır. Uygulanacak politikalar, aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Düzey Politikası metninde kapsamlı kendisine zar edilecektir.

AZALAN DIŞ TALEBİN HEP TALEP KOŞULLARI VE ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR: Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin kez açtığı enerji maliyeti artışlarının rötarlı ve bilvasıta etkileri, kazançlı temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, toptan erke, azık ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu ateş parçası olumsuz arz şokları çalışkan olmaya bitmeme etmektedir. Kurul, sürdürülebilir değer istikrarı ve mali istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla makbul adımlar ile birlikte, küresel hazar ortamının baştan yapı edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan aut talebin mecmu istek koşulları ve istihsal üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Global büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin henüz üstelik arttığı ayrımsız dönemde uran üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki çoğalma trendinin sürdürülmesi ile genişlik ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların sponsor olması kritik ehemmiyet arz etmektedir.

KURUL, FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜNÜN SONLANDIRILMASINA DEĞIŞMEYEN VERMİŞTİR: Bu çerçevede Kurul, siyasa faizinin 150 temel benek düşürülmesine değişmeyen vermiştir. Kurul, bulunan politika faizinin küresel okul çocuğu ilişik mütezayit riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan repo indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir. Denk istikrarının sürdürülebilir tıpkısı şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin bilcümle politika araçlarında sürekli ve güçlendirilmiş liralaşmayı isteklendirme eden geniş şümullü tıpkısı yöntem çerçevesi gözden geçirme süreci bitmeme etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan itimat, teminat ve likidite yöntem adımları, mülk politikası nakil mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi üzere kullanılmaya bitmeme edilecektir.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞE İŞARET FAIL FAAL GÖSTERGELER OLUŞANA BÜYÜKLÜĞÜNDE BIRLIK VESAIT KULLANILACAK: TCMB, fiyat istikrarı esas amacı doğrultusunda enflasyonda mihman düşüşe belen fail zinde göstergeler oluşana ve itidalli vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki cümle araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak istikrar, mutluluk riziko primlerindeki düşüş, menfi para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı yerine gerilemesi vasıtasıyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece envestisman, istihsal ve istihdam artışının dosdoğru ve sürdürülebilir bire bir şekilde devamı üzere akla yatkın istinatgâh oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve malumat odaklı tıpkı çerçevede almaya bitmeme edecektir.”

Share: