FATİH ERBAKAN: KÜL SİYONİST PROJELERİN KARŞISINDAYIZ

YENİDEN Zenginlik Partisi Umumi Başkanı Fatih Erbakan, ‘Karbon salınımı ve neymiş küresel abuhava değişikliği mazeret edilerek, gelişmekte olan ülkelerin sanayilerine, seçkin cins üretimlerine, gelişmelerine engelleme eden ülkelerin istiklal ve egemenliğini ortadan kaldırmaya çalışan, sentetik ten yahut bileşimli her makule gıdayla insanları kendilerine mahkum girmek talip, tarımı ve hayvancılığı izafe etmek talip, insanlığa koca fıtratına saldıran kül siyonsit projelerin karşısında dimdik duracağımızı buradan kemiksiz tıpkısı şekilde anlatım ediyoruz. Yeniden Zenginlik Partisi namına D8’i canlandırıp, D60’ı ve D160 projesini hayata geçireceğimizi, dolayısıyla üstelik dünya siyonizmini ve umum planlarını giderilmiş edeceğimizi, bunun için da sonuç nefesimize büyüklüğünde mücadele edeceğimizi peyda ayrımsız şekilde rapor ediyoruz’ dedi. Baştan Bolluk Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği ‘Aileyi ve Milletimizi Koruma’ mevzulu basın toplantısında konuştu. Erbakan, siyonistlerin insanları benzeri arada tutan yer asıl asliye olan aileyi ve ailenin çekirdeğini oluşturan ‘avrat ve erkeği’ birbirinden koparıp dağıtmayı hedeflediklerini söyleyerek, ‘Bir toplumun ayakta durması üzere en oylumlu unsu olan ev mefhumunun yıkılması, ortadan kaldırılması, o toplumun dâhilen çökertilmesi ve basit arama edilebilmesi ile hükmedilmesi itibarıyla çok makro. Siyonistler bu nedenle kendileri dışındaki toplumlarda, ülkelerde ‘aile yapısını ortadan kaldırmamız lazım’ diyerek düşünüyorlar. Eş yapısını, birliği bozup dağıttıktan sonradan mıhlı aynı toplum yapısı de sekteye uğrayacak ve ülkeler macerasız yönetilebilecek, hükmedilebilecek ağıl gelecektir. Bu noktada CEDAV, İstanbul Sözleşmesi kabil uluslararası sözleşmeleri devletlere dayatmaktadırlar. ‘Bu arsıulusal sözleşmelere imza atacaksınız, özlük çöz hukukunuzu buna bakarak düzenleyeceksiniz’. Filhakika çöz hukuk bunlara uymasa birlikte arsıulusal konvansiyon iç hukukun üstünde olduğu amacıyla burada onların yazdığı maddeler, kavait uygulanan olacak. Bu planlarını bile tıpkısı kılıfla saklıyorlar. ‘Kadını koruyoruz, şiddeti önlüyoruz, avrat-erkek eşitliğini sağlıyoruz, adaleti tesis ediyoruz’ diye bunlarla sinsi bir şekilde familya yapısının yıkılması amacıyla çalışıyorlar. CEDAV Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesinin arkasında acun siyonizmi vardır. İstanbul Sözleşmesinin uzantısı nahak, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı tıpkı tuhaflık halindeki 6284 çevrilmiş kanunun aynı zaman önce yürürlükten kaldırılması gerektiğini bir nöbet henüz tabir ediyoruz. Baştan Bol Bolamat Partisi kendisine bilcümle yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz. Dış güçlerin oyunlarına aygıt olmayın? diye konuştu.

‘SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ARAŞTIRIP İNCELENMESİ GEREKİYOR? Genetiği farklı organizmalar (GDO) ile gıda ürünlerinin mahvedildiğini, kültür ilaçları ile suyun ve toprağın zehirlendiğini anlatım eden Erbakan, şunları söyledi:

‘Bu operasyonlar yüzünden ülkemizde akamet ve amansız hastalık vakalarında patlamalar yaşanmaya başladı. Uzmanlar şayet bu lahzada akamet artmaya devam ederse, 30 yıl sonra 10 çiftten yemeden içmeden tıpkı tanesinin yemeden içmeden natürel yoldan çocuğu olacak diyor. Sonra pandemi sürecinde ruhsatsız geniş terapisi sıvılarını cebren insanlarımıza, hamilelerimize, gençlerimize enjekte ettiler. Bu süreci hep gelişigüzel yaşadık, gördük. Global ısınma bahanesiyle geviş getiren hayvanların katledilmesi ve yapay ete mahküm edilmemiz ile ilgilendiren tıpkısı işler yürütülüyor. Antrparantez dinç yaşlarda ihtisas krizine kapalı ölümler, kalp aksesi vakaları, emboli vakaları, emboliye mecbur inhitat vakaları sonuç evre yavaş ayrımsız şekilde artış göstermeye başladı. Pandemi sürecinde yaptığımız toplantılar, meşruhat yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Zaman yaşadığımız gelişmeler ne kadar hayati ve tarihi tıpkı uyarıyı yaptığımızı ortaya koymaktadır. Afiyet Bakanlığı vasıtasıyla sonuç dönemde genç insanlarda oluşan kalp aksesi vakalarının kategorik araştırılması ve incelenmesi gerekmektedir. ‘Genç yaşta kalp aksesi, emboli geçiren vakaların ne kadarı mRNA aşısıyla aşılanmış, hangi kadarı aşılanmamış’. Bu yüzdelerin Türkiye amacıyla ortaya konulması ve mRNA aşılarıyla tüvana yaşta kalp aksesi ve damar tıkanıklığı arasında ayrımsız bağlantı olup olmadığının ortaya konulması lazım.’

‘DÜNYA SİYONİZMİNİ VE CEMI PLANLARINI BERTARAF EDECEĞİZ? Erbakan, nesilleri sağtöresel erozyona giderilmek talip yıpranmamış dünya düzenine karşı dimdik ayakta duracaklarını kaydederek, ‘Karbon salınımı ve sanki global abuhava değişikliği mazeret edilerek, gelişmekte olan ülkelerin sanayilerine, her tür üretimlerine, gelişmelerine engelleme eden ülkelerin istiklal ve egemenliğini ortadan kaldırmaya etkin, bireşimli et veya bireşimli değme kalem gıdayla insanları kendilerine mahkum girmek isteyen, tarımı ve hayvancılığı taahhüt etmek isteyen, insanlığa eş fıtratına hücumcu yekpare siyonsit projelerin karşısında sağlıklı duracağımızı buradan degaje tıpkı şekilde ifade ediyoruz. Kimi uluslararası sözleşmelerle, hususi namına düşünülmüş kanun ve projelerle aileyi kazanmak, nesilleri aktöresel erozyona var olmak talip kullanılmamış acun düzenine karşı dimdik ayakta duracağımızı buradan ifade ediyoruz. Baştan Bolluk Partisi namına D8’i canlandırıp, D60’ı ve D160 projesini hayata geçireceğimizi, zımnında da acun siyonizmini ve tamlık planlarını bertaraf edeceğimizi, bunun amacıyla de son nefesimize büyüklüğünde uğraş edeceğimizi bulutsuz aynı şekilde anlatım ediyoruz. Küresel çete yenilecek, hak ve adalet kazanacak’ dedi.Share: