Erdoğan: Pahalılık Oranımızın Faziletli Seviyelere Çıkması Bazılarını Şaşırtıyor Cins.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, Hesaplı Transformasyon ve Bakir Paradigmalar Zirvesi’nde, “Para Şişkinliği oranımızın oldukça efdal seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor tür. Halbuki biz, ayrımsız enflasyonu, onları daha bile şaşırtacak serian düşürebilme kabiliyetine dahi sahip ayrımsız ülkeyiz” dedi.

Cumhur Reisi Erdoğan, İstanbul’dahi cemaziyelevvel başlayan Soylu Erki Inkılap ve Bakir Paradigmalar Zirvesi’nin katılımcıları ile zaman Dolmabahçe Emek Ofisi’nde ayrımsız araya geldi. Erdoğan, 12 ülkeden gelen öğretim üyesi ve iktisatçılara hitap ederken şunları söyledi:

“YAŞANAN SEÇKIN GLOBAL KRİZ, YAKLAŞIMIMIZIN HANGI KADAR MAKUL OLDUĞUNU TEYİT ETMİŞTİR: Hele ekonomi politikaları üstüne, önce dile getirdiğimizde ve uyguladığımızda takatli haddinden fazla çevrenin akıntıya cebin kürek çekmece derecesinde garipsediği yaklaşımlarımız vardı. Buna denk yaşanan değme global kriz, bizim yaklaşımımızın hangi büyüklüğünde akillica, geliştirdiğimiz yöntemlerin hangi kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu konfirmasyon etmiştir. Gerçekte bizim yaptığımız, Amerika’yı baştan seçmek veya gökten zembille yeni ayrımsız özdek dökmek değildir. Bizim yaptığımız aksiyon, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri, ülkemizin bu resim içindeki yerini, imkanlarımızı ve zorluklarımızı yeryüzü akla yatkin şekilde çözümleme ederek kendimize bakir bir nöbet yemek olmuştur.

EKONOMİ POLİTİKAMIZI, KENDİMİZİ TUZAKLARDAN KURTULABİLMEK İÇİN AYRIŞTIDIK: Kilitsiz Küreksiz kabul etmek isterim ki ülkemize karşı nahak yere, hukuksuz, adaletsiz tıpkısı şekilde uygulanan politik ve soylu erki yaptırımlar, bizi bu yolu aramaya kapalı bırakmıştır. Uzun Uzun ayrımsız müddet global kazançlı sistemin kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz iktisat politikamızı, bu tuzaklardan kendimizi kurtarabilmek için ayrıştırdık. Bunu yaparken üstelik asla global ve finansal gerçeklerden, tutum teorilerinin önümüze serdiği koskocaman birikimden, asırlık varlıklı tecrübelerden kopmadık. Kamu aksine, hepsinden de en son düzeyde istifade ederek öz özgün ekonomi modelimizi oluşturduk.

HANGI YAPTIĞIMIZI, NE İÇİN YAPTIĞIMIZI, NEREYE VARACAĞIMIZI BİLİYORDUK: Geçtiğimiz 4 yılda yaptığımız dokuz canlı çokça açıklamada, girdiğimiz birçok tartışmada, bu yaklaşımı, teorik altyapısını ve başarılı örneklerini muhataplarıyla paylaştık. Hepsinden önemlisi, salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel konuşu akse karşısında sergilediğimiz peklik ve gösterdiğimiz atılımlarla akla yatkin ayrımsız yolda ilerlediğimizi ispatladık. Bütün söylediğimiz kabil; biz ne yaptığımızı biliyorduk, hangi amacıyla yaptığımızı biliyorduk, nereye varacağımızı biliyorduk. Güzeşte her yılın ve yaşanan her yıpranmamış durumun bizi sadık çıkarmış olmasından özlük adımıza memnuniyet duyuyoruz. Ama global sıkıntılardan etkilenenler namına da bunları kendilerine yeterince bol anlatamadığımız için üzülüyoruz.

TÜRKİYE, CUMHURİYET’E GEÇERKEN GENIŞLIK HADDINDEN FAZLA EKONOMİ POLİTİKALARINI OLUŞTURMAKTA ZORLANMIŞTIR: Sizler, faaliyet alanlarınız itibarıyla ekonomi paradigmasındaki dönüşümü ve bunların mutluluk ekonomileri üzerindeki etkilerini sunu ongun bilen kişilersiniz. Bugüne kadar attığımız seçkin adımda sizlerin görüşlerinden, değerlendirmelerinden, tekliflerinden de yararlanma ettiğimizden şüpheniz olmasın. İnşallah artık birlikte birikimlerinizle önümüze tutmaya bitmeme edeceğinize inandığım ışıkları takip ederek hedeflerimize akilane ilerlemeyi sürdüreceğiz. Burada sizlerle yalnız, Türkiye Ekonomi Modeli olarak adlandırdığımız yıpranmamış iktisat yaklaşımımızın ana mantığını özellikle paylaşmak istiyorum.

Türkiye, ayrımsız asır önce 600 almanak dev aynı imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla eskimemiş ayrımsız Cumhuriyet’e geçe yeryüzü çokça iktisat politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır. Ayrımsız asırdır yaşadığımız sorunların ya sebebi evet sonucu hep ekonomiye bağlanmıştır. Bundan 20 sene geçmiş hükümete geldiğimizde, ülkemizin yüzyıllık el erki ve enfrastrüktür eksiklerini iletilmek üzere şümullü benzeri kalkınma programı başlattık. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştıramadan enerjiye, sanayiden tarıma herhangi bir alanda, ülkemizi tamamen adeta baştan nesir eden adımları attık.

2023 HEDEFLERİMİZ, BİR ANDA ÜLKEMİZE YÖNELİK TEMELİ SIFIR SENARYOLARIN ÖNÜMÜZE KONMASINA YOL AÇTI: Milletimiz, bizim bu gayretimizi ve başarımızı gördüğü üzere, girdiğimiz gelişigüzel seçimde henüz erdemli düşünce oranıyla bizi destekledi. Demokraside ve kalkınmada esas altyapı ihtiyaçlarımızı giderdikçe önümüze bakir bir buut ve safiha imdi. Türkiye’nin potansiyeli ve imkanlarıyla siyasi ve konuşu olarak dünyada durduğumuz içtima mütenasip olmadığını gördük. Onun için ilk 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bu program, imdi kalkınma ve alelhusus koca iktisat alanıyla ilgili hedeflerimizi içeriyordu. Ancak vakit kaybetmeden bu etap da, çabucak ülkemize müteveccih, hiçbir rasyonel gerekçesi, konkre temeli, küresel gelişmelerle ilgisi olmayan bire bir saf senaryonun önümüze konmasına el açtı.

HİÇBİR ETKEN OLMADIĞI HALDE EKONOMİSİ MAHVEDİLME TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA MÜTEZAYIT BIR TANE BÜYÜKLÜK BİZİZ: Bizi politik istikrarsızlığa, yıldırı bataklığına sürükleme kabil niyetlerle kurgulanan senaryoların biricik amacı, Türkiye’yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Bu oyunların seçme birini ayrı ayrı bozduk. Son hayal ise ekonomik yıkım üstüne kurulmuştu. Dünyada ortada değme savaş, çatışma, gerginlik olmadığı, yani görünür tek amil bulunmadığı halde bulutsuz ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya küsurat sanıyorum tek mutluluk biziz. Esasen dünyada uluslararası toplumun resmen terör örgütü olarak kabul ettiği yapıların beşer değişikliği hileleri ile kendisine karşı hüveyda desteklendiği yine biricik mevki biziz. Henüz, bölgemizdeki insancasına krizlerin parçalanmamış yükünü kayda ayar bindi almadan taşıyor oluşumuzu, bunun yol açtığı siyasi, konuşu, içtimai bedelleri saymıyorum. Böyle tıpkı dönemde ülkemiz ekonomisini nema-seviye-pahalılık kıskacına alıp yerle arızasız etme girişimine alın özlük tutum programımızı oluşturduk.

DÖVİZ ARK OPERASYONLARININ KEZ AÇTIĞI SIKINTILARI ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK: Ilk, aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz beceri mekanizmalarla global finans araçları üzerinden ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Arkası Sıra ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Bundan Sonra tıpkı biçim haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, dış satım, cari fazla eliyle nema modeli üzerinden Türkiye’dahi tıpkı ekonomi modelini oluşturduk. Mütekâmil ülkeler başta tevessül etmek için hep dünyada tahaccüm oranlarının gerilediği, hatta resesyonun konuşulduğu ayrımsız dönemde ülkemizin rekor tahaccüm oranlarıyla devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır.

Bittabi bu süreçte aldığımız yaralar bile var. Döviz siska operasyonlarının öğün açtığı sıkıntıları mütenavip yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara cebin gailesiz ve varlıklı koca kaynağımızla, elastik aksiyon ika modelimizle öne çıktık.

ENFLASYON ORANIMIZIN NİSPETEN ERDEMLI SEVİYELERE ÇIKMASI BAZILARINI ŞAŞIRTIYOR OLABİLİR: Pahalılık oranımızın nispeten erdemli seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olanaklı. Halbuki tığ, aynı enflasyonu, onları henüz bile şaşırtacak müstacelen düşürebilme kabiliyetine üstelik eş bir ülkeyiz. Bunu bir zaman yaşadık, ondan sonra üstelik düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin genişlik efdal seviyesine çıkartırken benzeri zamanda enflasyonun yol açtığı bol bolamat kayıplarını telafi edecek seçme tür tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki stabil artım, turizmde giderek artan canlanma, ihracattaki yükseliş kadar kip çokça bili, hedeflerimize makul ilerlediğimizi gösteriyor.

Bundan 11 yıl evvel, 2011 yılında zar ettiğimiz ülkemizi dünyanın sunu şişman on ekonomisi arasına tart sözünü namına getirmeye adım adım yaklaşıyoruz.”Share: