Dışişleri Bakanlığından SU Umumi İşler Konseyi kararlarına aksülamel Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyinin Türkiye’nin Rusya’yla ticari ilişkileri, Şark Akdeniz ve Kıbrıs meselesine müteveccih kararlarına tepki göstererek “SUTAŞ’nin ortak menfaatlerinin, kâh unsur ülke çıkarlarına kurban edildiği bu format kararlar, hangi Türkiye-AKARSU ilişkilerine ulama sağlamakta ne bile yapıcı aynı gündem oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan kayıtlı açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyinde akseptans edilen kararların Türkiye’yle ilişkin bölümünün, SU’nin Türkiye’ye müteveccih mikro görüşlü ve civar yargılı bakışını gözler önüne serdiği ifadeleri vadi aldı.

“SU’nin kuma menfaatlerinin, ara sıra uzuv büyüklük çıkarlarına kurban edildiği bu model kararlar ne Türkiye-AB ilişkilerine yardım sağlamakta ne üstelik olumlu bire bir gündem oluşturmaktadır.” denilen açıklamada, DENIZ’nin bu yaklaşımıyla arsıulusal sistemde yaşanan değişimi akıllıca okuyamadığını ortaya koyduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye’ye müteveccih iddiaların reddedildiğinin şeş çizilerek “SU’nin ülkemize müteveccih demokratlık, hukukun üstünlüğü ve kayırıcı haklarına ilişik haksız iddialarını büsbütün reddediyoruz. Ayrıca Gün Doğusu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AKARSU’nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen bedbaht ifadelerini bile kabul etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Türkiye’nin yaşayan desteği görmezden gelindi”

Kararda, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine müteveccih diplomatik çabalarının ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği canlı desteğin görmezden gelindiği vurgulanarak “Ülkemizin konuya yaklaşımının özellikle SU yaptırımlarına katılmamasına indirgenmesini ve Türkiye’nin tek yanlı yaptırımlara katılmama yönündeki ilkeli tutumunun yaptırımların bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde arz edilmesini hayretle karşılıyoruz.” denildi.

Türkiye’nin Rusya’yla yürüttüğü kazançlı ilişkilere müteveccih yorum yapılan açıklamada, “Ülkemizin Rusya’yla ticari ve iktisadi ilişkileri, yaptırımları etkisiz kılacak aynı mahiyete topluluk olmadığı kadar Rusya’yla diyaloğumuzun sürdürülmesinin, Tahıl Anlaşması ve tutsak değişimi örneklerinde görüldüğü amacıyla savaşın damarı bozuk etkilerinin asgari düzeyde tutulması bakımından dahi önem sunu ettiği açıktır.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin yaptırımların ihlaline izin etmeyeceği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin, yaptırımlara canip olmamakla birlikte yaptırımların ihlaline müsaade edilmeyeceği yönündeki kararlı tutumunun dikkate alınmaması da atlaya zıplaya benzeri yaklaşımdır. Türkiye’nin DENIZ’nin bu biçim kararlarını ciddiye alması amacıyla AB’nin Türkiye’yi üyelik müzakereleri yürüten benzeri namzet devlet yerine görmesi ve buna ait gerekli politik iradeyi göstermesi gerekmektedir.”

Share: