TBMM Genel Yerleşmiş toplandı

TBMM Umumi Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı saraka verdi.

DOĞRU Fırka İstanbul Saylav Ravza Kavakcı Dem, Parlamentolararası Kontak Grubu encümen heyeti olarak 145. IPU Umumi Kurulunda yaptıkları çalışmalar için vukuf verdi. Görüşmelerde teşekkürlerle karşılaştıklarını nâkil Koku, Ukrayna- Rusya Savaşı süreciyle ait hem tahıl krizinin çözülmesinde hem dahi çapraz tutsak değişiminin sağlanması hususunda Türkiye’ye iri tıpkısı hoşlanma olduğunu söyledi.

CHP Hatay Mebus Serkan Topal, Hatay’ın sorunlarına ait, “Suriyelilerin kapı komşusu olması ve orada yığılması Hatay’ı ağır anlamda kıygın etmiştir. Tıpkısı encümen kuralım. Bu encümen, Hatay’ı durumunda görsün. Hatay’ın sorunlarını birlikte çözelim.” dedi.

MHP Gaziantep Saylav Uca Muhittin Taşdoğan, kısaca 1,5 milyon domestik ve ecnebi turisti ağırlayan Gaziantep’e bilcümle Türkiye’yi nida ettiğini belirtti.

Share: