Reisicumhur Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, haddinden fazla sayıda amme hava ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN KABUL ETME VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanlığında berrak kâin Ünsiyet Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Halk Sarıakçalı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başbuğ Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan görevlerinden makbuz.Milli Yetişek Bakanlığında peyda mevcut Ana Yetişek Umumi Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında kilitsiz küreksiz mevcut Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Cebbar atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Erek Felek görevden alındı. Esenlik Bakanlığında peyda mevcut müfettişliğe, yeterlilik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Esirgeme ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Ekincilik ve Orman Bakanlığında münhal mevcut Azık ve Arama Genel Müdürlüğüne Durali Eli Açık, Vukuf Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Koskocaman ve Atilla Bektaş atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır görevden makbuz.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Çok Ortaklı Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde kilitsiz küreksiz mevcut Umumi Heyet Üyeliğine Bahtiyar Koç atandı. Beyaz Zehir Tetebbu ve Taharri Genel Müdürlüğünde berrak kâin Şark Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Kültürlü, Orta Küçük Asya 3. Nahiye Müdürlüğüne Mukavim Bulut getirildi. Güneydoğu Küçük Asya Projesi Toprak Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Berat ve Işaret Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Komutan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Dirimsel Mutlak ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Nahiye Müdürü Recep Elem ve Sazak Orman Kesim Müdürü Kenan Akduman görevden alındı. Cesamet Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Kaya Kader ve Şadiye Sarp ile IX. Mıntıka Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Mıntıka Müdürü Hayrullah Ateşin ve XX. Kesim Müdürü Sadullah Seven görevden alındı. Mehabet Su İşleri Genel Müdürlüğünde boş mevcut Umum Müdür yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Teber ve V. Havza Müdürü Misyon Kahraman atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Uca Osman Hınzır, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Yer Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde bulutsuz mevcut Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.Share: