Hakkari’de eylem ve yürüyüşlere eğreti yasak

Hakkari’de matbuat açıklamaları, eylem yürüyüşleri, yerleşme eylemi, kıtlık grevi, otağ kurma, stant açım kabilinden gösteri ve etkinliklerin 15 aktarılma süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin ayrılamaz bütünlüğü, milli güvenliğin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ile belkili kışkırtma ve içtimai olayların engellenmesi için bazen önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu’nun ilişik maddeleri gereğince Valilik ve Ilçe makamlarının uygun göreceği etkinliklerin buut dışında bırakıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere düz verildi:

“Hakkari sınırları zarfında 30 Teşrinisani saat 00.01’den 14 Antrakt saat 23.59’a kadar 15 dolaşma süreyle saha, cadde, sokak, kere, park kadar umuma çıplak alanlarda miting, küşade vadi toplantıları, gösteri yürüyüşleri, yurt eylemi, koca zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, üslup ve toplanmalar, ahali kürsüleri şeklinde güruh, curcunalı-nişane araçları ile yapılabilecek seçkin soy ünlü ve görsel işler, kıtlık grevi, deri kurma, matbuat açıklamaları, temas tip stant açma, imza toplama, imza kampanyası, rağbet feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve tıpkısı her tür gelgel faaliyetleri, amme alım, kuruluşları aut başlamak üzere anma töreni, konser, alay, seyretme, skeç, sinevizyon, pandomim ve aynı faaliyetler, yanarca yakma, umum ilanı, demeç, broşür neşir, ası, poster muallak ve aynı türdeki değme tür eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.”

Share: