Tobb: Bu Yılın İlk 7 Ayında Kapanan Şirket Sayısı, 2021’in İlk 7 Ayına Göre Yüzde 78,6 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine bakarak; temmuz ayında, ayrımsız önceki taban bakarak kurulan ortaklık sayısı yüzdelik 37,7, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,1 azaldı. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 31,1 oranında geriledi. Yılın evvel 7 ayında kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı ise 2021’in geçmiş 7 ayına bakarak yüzdelik 10,1 azaldı. BAHIS KONUSU dönemde kapanan ortaklık sayısı birlikte yüzdelik 78,6 arttı.

TOBB, orak ayı ayına dayalı kurulan ve kapanan ortaklık istatistiklerini bugün yayınladı. Açıklayan veriler, temmuz ayında kurulan müşareket, ticari işletme ve kooperatif sayısındaki azalmaya ve yılın önceki 7 ayında ise kapanan şeriklik sayısındaki dramatik artışa meni etti.

TOBB’un kurulan ve kapanan müşareket istatistikleri şöyle:

TEMMUZ 2022’DE KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 37,7 AZALDI

Temmuzda, aynı eski ayak tabanı göre kurulan iştirak sayısı yüzdelik 37,7, kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzde 35,3, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 27,1 azaldı.

Bir eski taban bakarak kapanan ortaklık sayısında yüzde 39,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 33,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzdelik 27,3 azalma oldu.

TEMMUZ AYINDA GÜMÜŞHANE, BAYBURT VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULMADI

Temmuz 2022’de kurulan mecmu 8 bin 467 şeriklik ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limitet ortaklık, yüzdelik 12,9’u anonim ortaklık, yüzdelik 1,4’ü ise kooperatif oldu. Müşareket ve kooperatiflerin yüzde 41,4’ü İstanbul, yüzdelik 8,9’u Ankara, yüzdelik 5,2’si Antalya’de kuruldu.

Temmuzda Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan’da şeriklik kuruluşu gerçekleşmedi.

TEMMUZDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYAK TABANI GÖRE YÜZDE 31,1 AZALDI

Bu yılın önceki 7 ayında hep 75 bin 373 şeriklik ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 64 bin 972 limitet şirket, hep sermayenin yüzde 73,9’unu, 9 bin 383 anonim ortaklık ise yüzdelik 25,5’ini oluşturdu.

– Orak Ayı ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzdelik 31,1 oranında azaldı.

TEMMUZDA BİN 425 ADET YABANCI EŞ SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Temmuz 2022’de kurulan bin 425 ecnebi kuma sermayeli şirketin 729’u Türkiye, 101’i Rusya Federasyonu, 97’si İran ortaklı namına kuruldu.

Kurulan bin 425 ecnebi ortak sermayeli şirketin 145’i laedri, bin 280’i limitet ortaklık oldu. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 664’ü belli tıpkı mala tahsis edilmemiş mağazalardaki küresel ticaret, 632’si yurt acenteleri ve 541’i işletme ve ayrıksı yönetimsel danışmanlık faaliyetleri sektöründe cümbüş gösteriyor.

Kurulan yabancı kuma sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,2’si, ecnebi sermayeli ortak payını oluşuyor.

TEMMUZDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI, 2021 YILININ AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 53,7 ARTTI

Orak Ayı 2022’de, Temmuz 2021’e bakarak kurulan şeriklik sayısı yüzde 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 8,0, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzdelik 2,9 arttı.

Orak Ayı ayında kapanan ortaklık sayısı, 2021 yılının tıpkı ayına bakarak yüzdelik 53,7, kapanan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 4,8 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında ise yüzde 30,3 azalma oldu.

YILIN İLK 7 AYINDA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 78,6 ARTTI

2022’nin evvel 7 ayında, 2021’in geçmiş 7 ayına bakarak kurulan şeriklik sayısı yüzdelik 21,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 arttı, fakat kurulan hakiki şahıs ticari işletme sayısı yüzdelik 10,1 azaldı.

2022’nin evvel 7 ayında, 2021’in önce 7 ayına bakarak kapanan müşareket sayısı yüzde 78,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 71,1, kapanan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 5,5 arttı.

Share: