Site kimliği ve sosyal değiş tokuş başlıkları değerlendirildi

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Düzce Şehir Kimliği ve Toplumsal Bütünleşme’ sempozyumunun önce 4 oturumunda ‘Şehir Kimliği’ ve ‘Sosyal Değişim’ başlıkları ele alındı.

Düzce Belediyesi ile Düzce Üniversitesi yoluyla gerçekleştirilen ve alanında ehlivukuf 50 akademisyenin katılımıyla şehrin sosyolojik açıdan geçmişi, bugünü ve yarınının ele alındığı ‘Düzce Site Kimliği ve Içtimai Bütünleşme’ Sempozyumu devam ediyor. Prof. Dr. Erol Güngör Ekin Merkezinde devam eden sempozyumda konuşmacılar, ‘Kent Kimliği’ esas başlığı altında hazırladıklarını sunumları paylaştı.

Göçlerin süreçleri değerlendirildi

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Dinç moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun evvel bölümünde Yalova Üniversitesinden Taner Tatar ‘Site Kimliği, Kimliğin Şehri’ zir başlığıyla bilgi sunumu gerçekleştirirken, tıpkısı üniversiteden Hüsniye Canbay Tatar aracılığıyla ‘Şehrin İnsanı, İnsanın Şehri’ başlığıyla lokma yapıldı. Düzce Üniversitesi Dr. Akademisyen Fatih Şans, Düzce’nin budunsal yapısının teşekkülü noktasında Düzce’ye göçlerin süreçlerini değerlendirdiği sunumuyla Rus mezaliminden çevre hicret etmek durumunda artan Kafkas halklarının yerleşimlerinden bahsetti.

Şehirleşmenin neresindeyiz?

Celse Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Talas’ın yaptığı oturumun ikinci bölümünde, Adıyaman Üniversitesinden Doç. Dr. Toplama Koray Bili, ‘Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Araştırmalarının Düşündürdükleri; “Şehrim Adıyaman” Projesinden Yer Deneyimleri’ üstüne banak gerçekleştirdi. Kargaşa Üniversitesinden Doç. Dr. Tasavvur Yüksel şehir kimliğinin oluşmasında sporun rolü noktasında milletler arası örneklendirmelerle sempozyuma katkıda bulundu. Düzce Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi Heybet Ercan Kızılay ise hazırladığı sunumunda geçmişle bugünü karşılaştırarak şehirleşmenin neresinde olduğumuz sorusuna cevap aradı.

Firez değişimleri

A salonunda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Abdullah Korkmaz’ın oturum başkanlığını yaptığı ‘Kent ve Toplumsal Değişme’ arka başlığı altında başlayan üçüncü oturumunda ise önce konuşmayı Azamet Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Nazmi Avcı gerçekleştirdi. Orion konuşmasında, ‘Günümüz Türk Toplumunda Şehirleşme ile Ortaya Sâdır Yeni Hayat Cins ve İlişkileri’ konusuna değindi. İnönü Üniversitesinden Doç. Dr. Yaşar Kayaç ise ‘Kent, Hars ve Değişme’ alt başlığıyla örneklendirme yoluyla değerlendirmede bulundu. Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Hatice Delimsirek, domestik ve göçmen ağızlarının birbirleriyle etkileşimlerinin bildirme heybetli örneklerinden biri olan Düzce’yi tarihsel noktada değerlendirdiği sunumunu paylaştı. A salonunun sonuç konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Zihayat ise Düzce’nin Kültürel Değişimini geçmişten bugüne karşılaştırmalar yaparak katılımcılara aktardı.

Yemek ve aş damı kültürleri

Aynı anda B Salonunda ‘Site ve Bütünleşme’ asıl başlığı altında sürdürülen oturum başkanlığını Prof. Dr. Yusuf Cemalettin Çopuroğlu’nun yaptığı 4’ncü oturumda ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Teşrinisani Kahraman, insanın şehirde kendini tabir etmesi konusunu yiyecek ve yemek kültürüne dayalı ele alırken, Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Rüya Taş, Düzce’bile oluşan mutfak kültürüne dayalı değerlendirmesini paylaştı. Kerem Bayar Üniversitesinden sempozyuma iştirak sağlayıcı Doç. Dr. Huriye Uğurlu Önür de ‘Kent ve Toplumsal Bütünleşme’ başlığı altında sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyumun önce haset tamamlanan 4 oturumun ardından, ortaklık belgelerinin takdimi ile sona erdi. – DÜZCE

Share: