Müttehit Amme-İş’ten ‘Kriz ve Amme Çalışanları’ Raporu: “Çalışanların Yüzdelik 49,8’i Ebeveyn Yerine Görevini Adına Getiremediğini Düşünüyor”

Müttehit Kamu-İş Konfederasyonu’nun Kriz ve Kamu Çalışanları Raporu’na bakarak; amme çalışanlarının yüzdelik 49,8’i soylu erki akse dolayısıyla tıpkısı ebeveyn namına görevini yerine getiremediğini düşünürken, yüzdelik 39,6’sı eş bireylerine alın gazaplı tıpkı şekilci ortamında olduğunu, yüzde 40,7 ise familya bireyleriyle iletişimlerinin bozulduğunu tabir ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, “Kıtlık sınırının 7 bin 666 lira olduğu ortamda bu maaşla geçinebilmek mümkün müdür? Kabil değil, ayakta kalmamız türlü değil” dedi.

Bir Amme-İş Konfederasyonu’nun kamu çalışanlarının ülkedeki konuşu kriz koşullarındaki aktüel deneyimleri ve sorunlarının düz aldığı Kriz ve Kamu Çalışanları Raporu, zaman Ankara’üstelik planlı toplantıda Federasyon Umumi Sekreteri Bağımsız Aras tarafından açıklandı. Anlatım, 1644 kamu çalışanı ile 1-19 Ilkgüz günleri arasında yapılan anket sonuçlarına bakarak oluşturuldu.

Araştırmaya katılan amme çalışanlarının yüzde 56,7’sini karı, yüzde 43,3’ünü ise erkekler oluşturdu. Raporda, soruşturma sonuçlarıyla ilgilendiren şu saptamalara kayran verildi:

“AYLIK DÜZENLİ İŞ GELİRİ 15 BİN TL’NİN ÜZERİNDE OLAN KAMU ÇALIŞANLARININ ORANI YALNIZCA 4,2’DİR”

“Kamu çalışanlarının iri bir çoğunluğunun aylık tınlamalı iş gelirinin (yüzdelik 64,6) 9 bin -12 bin TL ortada düz aldığını göstermektedir. Bunu yüzde 22,3 ile maaş tınlamalı aksiyon geliri 12 bin -15 bin TL ortada olanlar izlemektedir. Aylık eğlenceli iş geliri 15 bin TL’nin üstünde olan amme çalışanlarının oranı sadece 4,2’dir.

Bir Amme-İş yoluyla 2022 yılının eylül ayında yayınlanan Kısırlık Araştırması’na göre 4 şahsiyet benzeri ailenin herif onuruna uygun benzeri şekilde mahrumiyet hissi çekmeden yaşayabilmesi üzere yapması gereken maaş gıda ve gıda dışı harcamaların toplam tutarı 22 bin 377 TL’dir. Buna bakarak;

Düzlük araştırmasına katılan amme çalışanlarının 904’ü, tıpkı apayrı ifadeyle yüzde 55’i 4 nefis sülale koşulunu sağlamaktadır. 904 nefis kol içerisinde maaş ağır ezgi basamak geliri, Bir Amme-İş marifetiyle belirlenen tutarın altında olanların sayısı 648’dir. Bu sonuçlar, 4 yabanlık ocak koşulunu sağlayıcı katılımcıların yüzdelik 71,7’sinin mahiye eğlenceli sekmen gelirinin kısırlık sınırının altında kaldığını göstermektedir.

“KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDELIK 81’İ GÜNDELİK YAŞAMIN DEVAMI İÇİN ISTIKRAZ ETMEK YERINDE KALMAKTADIR”

Kamu çalışanlarının yüzde 81’i yevmi yaşamın devamı amacıyla borçlanmak durumunda kalmaktadır. Borçlanma üstüne dikkat çeken ara sıra diğer sonuçlar şöyledir:

Katılımcıların yüzde 85’i itimat kullanıcısıdır. Öne çıkan borçlanma seçeneği yüzde 72,3 ile ihtiyaç kredisidir. Bunun peşi sıra yüzde 41,7 ile mahiye yararlanma dışında güven kartı borcu gelmektedir. Kamu çalışanlarının yalnızca yüzdelik 38,8’i emlak kredisi kullanıcısı durumundadır.

Araştırma sonuçları, kamu çalışanlarının yüzde 64’ünün kazançlı kriz dolayısıyla yıpranmamış borçlanma kanallarını dercetmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. Bu konuda genişlik çok başvurulan seçenekler gerekseme kredisi (yüzde 55,7) ve itimat kartıdır (yüzde 51,8). Ayrıca şahıslara borçlanma (yüzde 51,8) üzere kaydedilen fehamet de özen çekicidir.

“KATILIMCILARIN YÜZDE 35,7’Sİ KRİZ NEDENİYLE AİLESİNDEN DESTEK ALIRKEN YÜZDE 28,3’Ü İSE AİLE BİREYLERİNDEN İŞSİZ KALANLARA DESTEK OLMAKTADIR”

Kriz, amme çalışanlarının yüzdelik 97’sinin harcamalarında kısıntıya gitmelerine hastalık olmuştur. En çok yetersizlik yapılan harcamalarda esas gıda maddeleri başı çekerken ana sililik maddeleri ile ruh, doğalgaz vb. harcamalar bunu izlemektedir. Sonuçlar, amme çalışanlarının yarısından fazlasının sağlık ve eğitim bilimi harcamalarında kısıntıya başvurmak zorunda kaldıklarını bile ortaya koymaktadır.

Yüzde 27,7’lik bire bir kesim kazançlı akse koşullarında katma gelişim yapmaya başlamıştır. Katılımcıların yüzde 35,7’si akse dolayısıyla ailesinden bindi alırken yüzdelik 28,3’ü ise eş bireylerinden aylak kalanlara bindi olmaktadır. Akse, amme çalışanlarının yüzdelik 10,2’sinin arabasını satması sonucunu doğurmuştur.

“KAMU ÇALIŞANLARININ YÜZDE 40,7’SİNİN İSE AİLE BİREYLERİYLE İLETİŞİMLERİNİN BOZULDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR”

Araştırma kapsamında krizin toplumsal ve psikolojik boyutları; toplumsal faaliyetlerde eksilme, familya içi iletişim, kendine ve insanlara güven, yurtdışına gitme düşünceleri ve esenlik sorunları itibarıyla incelenmiştir.

Kriz, kamu çalışanlarının yüzdelik 97,1’inin sosyal faaliyetlerini azalmıştır. Bunun yanı sıra kamu çalışanlarının yüzdelik 87,5’i akse nedeniyle tatile gidememektedir. Bunlara mülhak adına akse, amme çalışanlarının familya içi ilişkilerinde bozulmaya illet olmaktadır: Katılımcıların yüzde 62,3’ü akse dolayısıyla aileleriyle yeteri kadar ilgilenemediklerini belirtmişlerdir. Sonuçlar, kamu çalışanlarının yüzde 39,6’sının ev bireylerine karşı hiddetli tıpkı biçimci içinde olduklarını, yüzde 40,7’sinin ise ocak bireyleriyle iletişimlerinin bozulduğunu göstermektedir. Akse dolayısıyla bire bir ebeveyn olarak görevini yerine getiremediğini düşünenlerin oranı yüzde 49,8’dir.”

Müttehit Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, rapora ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“AÇLIK SINIRININ 7 BİN 666 LİRA OLDUĞU ORTAMDA BU MAAŞLA GEÇİNEBİLMEK MÜMKÜN BAŞÖĞRETMEN?”

“Verimsizlik araştırmalarını açıkladık. Rakamlar çokça yavaş, asgari sevap 5 bin 500 liralık adına açıklandı ama kıtlık sınırına bakıldığı ant 7 bin 660 liralık, neredeyse en düşük görevli maaşıyla eşit düzeyde. Memurların umumi gelirlerine bakıldığı ant sayı farkı 9 bin liralık- 11 bin teklik arasında sıkışmış durumda. Bunun beraberinde PTT’de, BAĞKUR’bile, tapuda, büroda, idrak dairelerinde çalışan memurların maaşlarına bakıldığı ant dahi ortalama 9 bin lira civarında olduğunu görüyoruz. Peki kıtlık sınırının 7 bin 666 teklik olduğu ortamda bu maaşla geçinebilmek kabil başöğretmen? Mümkün değil, ayakta kalmamız türlü değil.

“İKİ KİŞİLİK BİR EVE 22 BİN LİRANIN GİRDİĞİ ÇOK NADİR”

Meskenet sınırı yani beslenme dışında değişik toplumsal ihtiyaçları 22 bin 377 liralık. Rahatlıkla söyleyebiliriz galiba kamu çalışanları dünya, yani yönetici düzeyinde olan eksper tıp doktoru, müdür, umum müdür, ofis başkanları olanların haricinde eşiyle gelişigüzel neredeyse bu maaşı kayran işyar namevcut. İki yabanlık benzeri eve 22 bin liranın girdiği çokça kıymetli, birçok kamu çalışanı eşiyle birlikte kazandığı mülk 22 bin liranın altında bir misil. Ocak ayında hükümetin planladığı zamda Cumhurbaşkanı da onu ağzından kaçırmadı ama düşünülerek sufle verdi, dedi ki ‘Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, ev ayında onlara enflasyonun üstünde remiks yapacağız’; olur yüzde 70 zam yapabilirler, ihtimal yüzde 100 zam yapabilirler, ihtimal maaşlarımızda iyileştirme yapabilirler. Averaj 10 bin teklik kayran tıpkısı kamu çalışanının maaşına yüzdelik 100 bindirim yapıldığı ant halkın gözünde çok heybetli tıpkı değiş yaşandı imajını yaratırsınız. 10 bin lira aylık düz kamu çalışanının maaşı 20 bin lira peki, fakirlik sınırına baktığınız devir henüz zaruret sınırını yakalayamamış oluyor.

“TÜRKİYE’DE BUGÜNE BÜYÜKLÜĞÜNDE YABANCILARA SATILAN BÖLÜK SAYISI 305 BİN 458”

Yıpranmamış işe başlayan ayrımsız kamu çalışanının maaşı ortalama 9 bin teklik civarında, peki ortalama konut icar fiyatları Ankara içinde düşünülecek olursa, Ankara’nın bildirme gaga semtlerinde da 7 bin liralık 8 bin liranın altında kira fiyatı namevcut. Yaşanabilir 2 pozitif 1 evden bahsediyorum. Merkeze geldiğiniz antlaşma Kızılay ve bu çevreye geldiğiniz devir 1 zait 1 evlerin rakamı bu fiyatlarda. Averaj maaşı 9 bin liralık olan aynı gencin, kira fiyatlarını kirasını karşılayabilmesi olabilir başmuallim? Gibi değildir. Şöyle genel kendisine bakalım. Türkiye’de konut fiyatlarına bakacak olursak; ev fiyatları sebep bu büyüklüğünde fiyatlı, hastalık bu büyüklüğünde artıyor birlikte bunu obstrüksiyon şansımız yok? Türkiye’de son 1 yılda ilginç aynı görüngü yaşanıyor. Türkiye’de bugüne büyüklüğünde yabancılara satılan basamak sayısı 305 bin 458; 2022 yılında yabancılara satılan bölük sayısı 51 bin 802. Bu konutlar kimlere satılmış? Türkiye’de basamak düzlük önceki on ülke:  Bir Numara sırada Irak, İran, Rusya, Almanya, Kuveyt, İngiltere, Suudi Arabistan, Afganistan, Azerbaycan ve akıbet adına Ürdün. Genişlik çokça konutun satıldığı illere bakacak olursak İstanbul, Antalya, Bursa.”Share: