Mustafa Adıgüzel: “Fındıkta Tekelleşmeye, Ortalık Hâkimiyetine, Bay Kemal Son Verecek”

CHP Kalabalık Mebus Mustafa Adıgüzel, Karadeniz Bölgesi’nin gerçek ittifak kaynağı olan fındığa ilgilendiren yaptığı açıklamada; “Genel Başkanımız Giresun’birlikte vazıh Ferrero’nun ismini vererek söyledi. İlk nöbet tıpkısı Umumi Komutan fındıkta tekelleşmeye, etraf hakimiyetine, Mösyö Eksiksizlik sonuç verecek. Zira tığ milliyetçiyiz diye tekebbür aldı. Genel Başkanımızın yaktığı meni fişeği ile hızlı hızlı ardından Türkiye Tarım Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, AKP Cıvıl Cıvıl Saylav ve Cıvıl Cıvıl Kent Konseyi Başkanı’ndan ardı ardına meşruhat geldi. Bu tarihi süreci de Genel Başkanımız Sayın Eksiksizlik Kılıçdaroğlu başlatmıştır. İnşallah tüketici bile tekrar tığ olacağız” dedi.

Mustafa Adıgüzel, CHP Kalabalık İl Başkanlığı’nda fındıktaki sorunlar üstüne zaman matbuat açıklaması yaptı. Adıgüzel, “Bugünün tarihi bir yere derece edin. Fındıktaki F Tipi yapılanmayı, Fındıktaki koşut çap yapılanmasını açıklıyoruz” dedi.

Adıgüzel, Ferrero’nun fındıkta tekelleştiğini CHP Lideri Eksiksizlik Kılıçdaroğlu’nun Giresun’de açıkladığını belirtirken, “Fındıktaki devlete koşut yapının adı Ferrero’dur. Tıpkı FETÖ paralel yapılanmasında olduğu kabilinden Ferrero de Erdoğan eliyle beslenip büyütülmüş, demincek bu devasa organize yapı ile bir Fetö’nün bilahare yaptığı gibi Erdoğan’ı dahi dinlemiyor devlete dahi mebde tutmaktadır” diye niteleyerek konuştu.

Adıgüzel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

ŞİMDİ BILE FERRERO 48 TL DEDİ: Erdoğan 54 TL dedi. İki bölüm bilahare TMO düzeltti. Şimdi bile Ferrero 48 TL dedi, manavlar düzeltti: 48 TL bizim bey fiyatımız üretici fakat 45-46 TL’ye satarsa tamam dediler. İyi aynı Hile Rüzgarı bitmeme ediyor. Tığ Erdoğan fındık taban fiyatı açıkladığında ne demiştik? Bu bir taban fiyatı değildir. Bu tıpkı talan fiyatıdır. Bu bir biber dolması fiyatıdır. Bu bir zarar fiyatıdır. Bugün fındık piyasasında 3 farklı değer vardır. İşte o zaman fındık fiyatı namına bizim istediğimiz 70 TL verilseydi, serbest piyasa bugün 60 TL’nin altına inemezdi.

FERRERO PİYASAYI KİLİTLEDİ: Şu anda tamlık tüccarlar kabuklu fındık ellerinde bekliyor. Ferrero piyasayı kilitledi. Zat birlikte çalım yapmıyor, manav ve tüccardan dahi almıyor. Büyüklük yerine gelgel eden TMO da üreticiye rastgele kalem eziyeti yapıyor. Rutubet oranına göre gedik yapıyor, fındığı reddetme ediyor, antrparantez arada bir hiç akseptans etmiyor. Yetiştirici serbest piyasaya yönlendiriliyor. Altın tarım ismi ile Ferrero, yaklaşık 20.000 üreticiden 50.000 ton fındığı 1 yıl içre takanak. Köylü artan arık fındık mı?  Filhakika Ferrero birlik fındığı kendisinin yerine görüyor.

HÜKÜMET ÜRETİCİYİ YETIŞTIRMEK YERİNE FERRERO’YU DESTEKLEDİ: Ferrero, Düzce’bile melez tesisi kurdu. Fehamet de 680 milyon TL destek verdi. Hükümet üreticiyi beslemek adına Ferrero’yu destekledi. Memlekette ihtiyaçtan 3 bitirme aşkın fındık melez tesisi varken Ferrero’ya çokça şişman kapasiteli kırma tesisi üzere 680 milyon lira teşvik verdi. Cemi bulunan nakız sektörünün 1 yılda yatığı işi 3 ayda yapacak kapasitede.

IGA’NIN BORCUNU 25 YIL ÖTELEDİ: Ferrero’ya filhakika ülkede mevcut nakız sektörü amacıyla kişi sanayicisini bitirsin diyerek motivasyon veren hükumet fındık üreticisi amacıyla verdiği teşviki 9 yıldır 1 teklik birlikte arttırmadı. İstanbul Havaalanı işleten IGA’nın borcunu 25 yıl öteledi. Kaç servet? Parçalanmamış 1 bilyon 195 milyon Euro. Olur, çiftçinin borcu olunca ne yapıyor suyunu kesiyor, elektriğini kesiyor. Traktörünü haczediyor. 120 bilyon dolarlık dünya fındık piyasasında bize düşen elden 2,5 bilyon dolar.

BU BİR ANLAŞMA DEĞİLDİR, BU BİR YEMİN METNİDİR: Bu işler bu arkaç bittabi geldi? Geçmiş 2015’te Oltan Azık satışı yapıldı. Arkası Sıra evcil ihracatçı, manav ve tüccar ile konvansiyon imzaladı. Bugün ilk kez bu sözleşmenin ara sıra detaylarını halkoyu ile paylaşacağım. Anlaşma 17-18 bap. Elan 1. Sayfa 1. Maddede Ferrero ‘Ben dünya lideriyim’ diyor. ‘Bana tabisiniz’ diyor. 2. yön b) bendinde ise kemiksiz alıcılarına fındık fiyatını sürekli düşürülmesi talimatını veriyor. Bu benzeri konvansiyon değildir, bu benzeri ahit metnidir.

FERRERO, ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI DEVLETİN ALIM FİYATINI TANIMAYIP KENDİNE BAKARAK FİYAT AÇIKLADI: Gelinen noktada 392 dış satımcı firma bugün 39’a kadar düşmüştür. Kalabalık’bile 55’ten 5’e düşmüştür. Yarın 1-2 pare kalacaktır. Ferrero, Erdoğan aracılığıyla açıklayan devletin hava fiyatını tanımayıp kendine göre kıymet açıklamıştır. İstediği tüccardan fındık alıp, bire bir koşullarda fındık veren tıpkı diğerinden almamaktadır. Ferrero, devletin rakiplik kurallarını ve kanunlarını tanımadan kişi kurallarını kendisi koymaktadır.

SERBEST PİYASAYA FİYAT DAYATILMIŞ ETMEKTEDİR: Anayasamızın 167. Maddesi… Şevket, dünyalık, itimat, resülmal, servet ve hizmet piyasalarının zinde ve uyumlu işlemelerini sağlayan ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili yahut antant sonucu gelecek tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Bu firma, devlete ve azade piyasaya denk empoze etmektedir.

GELİNEN NOKTADA FINDIKTA F-TİPİ YAPILANMANIN ADINI AÇIKLIYORUM, FERRERO: Tığ bu filmi daha geçmiş gördük. Erdoğan’ın kendi elleriyle büyüttüğü ve bu ülkenin başına bela ettiği aynı tevhit lağım döşemi daha ilk pekâlâ devlete kafa tuttuysa bugün da tekrar fındık sektöründe aynı senaryo sahnelenmektedir. Gelinen noktada fındıkta F-tipi yapılanmanın adını açıklıyorum: Ferrero!

AYNI FETÖ KOŞUT YAPILANMASINDA OLDUĞU GİBİ FERRERO ÜSTELIK ERDOĞAN TARAFINDAN BESLENİYOR: Fındıktaki devlete koşut yapının adı Ferrero’dur. Bir FETÖ koşut yapılanmasında olduğu kabilinden Ferrero da Erdoğan marifetiyle beslenip büyütülmüş, demin bu devasa organize bina ile aynı Fetö’nün sonra yaptığı gibi Erdoğan’ı birlikte dinlemiyor devlete üstelik kelle tutmaktadır. Erdoğan’ın fiyatını tanımıyor, devletin nizamlarına rakiplik mevzuatına vadi okuyor. Azade Rakiplik hukuku bir milli emir meselesidir. Zaman Ferrero ekonomimiz üzere bir milli güvenlik sorunudur.

SEN KİM OLUYORSUN: Bu laf politika üstüdür. Reisicumhur ile birden gelişigüzel konuda fikirlerimiz değişik. Ama bu ülkenin Cumhur Reisi bereketli evet bile kırıcı benzeri karşılık açıklıyor ve sen buna ‘ben seni tanımıyorum’ diyorsan dur orada bakalım. Sen ki oluyorsun?

FINDIKTA TEKELLEŞMEYE, PİYASA HAKİMİYETİNE, MÖSYÖ EKSIKSIZLIK SERENCAM VERECEK: Umumi Başkanımız Giresun’dahi belirtik Ferrero’nun ismini vererek söyledi. İlk posta aynı Umumi Başbuğ fındıkta tekelleşmeye, ortalık hakimiyetine, Mösyö Kemal sonuç verecek. Zira biz milliyetçiyiz diyerek burun aldı. Umumi Başkanımızın yaktığı meni fişeği ile hemencecik ardından Türkiye Ekincilik Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, AKP Ordu Saylav ve Kalabalık Kent Konseyi Başkanı’ndan ardı ardına açıklamalar geldi. Bu tarihi süreci de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başlatmıştır. İnşallah bitiren birlikte yine biz olacağız.”Share: