MHP Iğdır Mebus Karadağ: “Öğretmenlerimizin tayin sorununun çözülmesini gerekli görüyoruz”

MHP Iğdır Mebus Yaşar Karadağ, “Ücretli öğretmenlik fail ve atama muntazır mecmu öğretmenlerimizin, nasıp sorununun kademeli adına çözülmesini, bu konunun sevgili olmaktan çıkarılmasını lazım görüyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Budun Meclisi (TBMM) Umumi Kurulu’nda Milli Yetişek Bakanlığının 2023 Bütçe görüşmelerinde MHP Gurubu adına Iğdır Milletvekili ve Milli Eğitim Bilimi, Kültür Bilgisizlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Yaşar Karadağ tıpkı meşveret gerçekleştirdi. Karadağ, ücretli öğretmenler dahil nasıp muntazır tam öğretmenlerin aşamalı adına atamalarının yapılarak bu sorunun sav olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Milletin gelişimindeki mihenk taşı taşının bittabi eğitim bilimi olduğunu söyleyen Karadağ, bu nedenle okul öncesi eğitimden başlayarak, herhangi bir kademede kuvvetli ayrımsız terbiye politikası oluşturmanın mecburi olduğunu vurguladı. Sonuç yıllarda eğitim bilimi alanında, ekol öncesinden mesleksel eğitime, asıl eğitimden erdemli öğretime büyüklüğünde ayrımsız çok alanda atılımlar yapıldığının altını çizen Karadağ, bu çerçevede okullaşma oranlarında sakil artışların yaşandığını belirtti.

“Sorunsuz öğretmen, problemsiz eğitim bilimi, erinçli hoca, rahat öğrenci ve aile demektir”

Okul öncesi eğitim bilimi konusundaki gelişmelerin cevvaliyet kazanması, mesleki eğitime verilen önemin artması, 5 yaş grubu çocukların mecburi eğitim çerçevesine alınacak olması, köy okullarının eğitime açılması kabilinden çalışmaların kayda değer olduğunu anlatım eden Karadağ, geleceğe umutla bakılmasında fayda olduğunu hatırlattı. Bütün bu gelişmelerin birlikte Vekillik bünyesinde çözülmeyi bekleyen aynı topluluk sorunların hala devam ettiğini hatırlatan Karadağ, şöyle bitmeme etti:

“Eğitimin anne amacı; bireyin kendine ve topluma faydalı ağıl getirilmesi ve sorun çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu sürecin rehberi bile şüphesiz öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz eğitim bilimi sisteminin sunma esas öğesidir. Problemsiz hoca, problemsiz terbiye, rahat hoca, erinçli öğrenci ve sülale demektir. Umumi Başkanımızın dahi dediği üzere, ‘Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden, ilmi imandan ayrı soldurmak, ayrı ummak imkansızdır’. Öğretmenler tıpkı milletin ufkunu aydınlatan meşalelerdir. Bizim inancımızda alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” ifadelerini kullandı.

“Bu konunun sav olmaktan çıkarılmasını lüzumlu görüyoruz”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu (ÖMK) tıpkısı çok nöbet gündeme getirerek, öğretmenlerin haklarını savunduğu belirten Karadağ, “ÖMK amacıyla ince zamandır intihap beyannamelerimizde düz verdiğimiz, öğretmenlerimizin 3600 munzam göstergeden yararlanmasını sağlayacak kanuni düzenlemeler Meclisimizde yapılmıştır. Kontratlı öğretmenlerimizin kadroya geçirilmesinin kamuda müteharrik tamam sözleşmeliler ile gelişigüzel önümüzdeki günlerde divan gündemine ati olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ücretli öğretmenlik eden ve nasıp muntazır cemi öğretmenlerimizin, nasıp sorununun kademeli adına çözülmesini, bu konunun ülkü olmaktan çıkarılmasını vacip görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“En bodur zamanda çözüme kavuşturulacağı inancındayız”

Karadağ, Milli Yetişek sisteminde önemli fonksiyonları üstlenen terbiye müfettişlerinin bağan küsurat mali haklarının iyileştirilmesinin muktezi olduğunu anlatım ederek, “Bunun üzere lazım kanun teklifimizi MHP adına hazırlayıp TBMM Başkanlığımıza sunduk. Sunma kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı inancındayız. Aynı şekilde, kaza milli eğitim bilimi müdürleri ile büro müdürlerinin de finansal ve koca hakları üzerine tıpkı takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bu konuda, zaruri icraat ve adımlar atılması amacıyla çaba göstereceğimizi ifşa etmek isterim. Kösemenlik hizmetinin bile parçalanmamış öğrencilere ulaşması için herhangi bir okula ruhsal müşavir atanması, yerinde aynı aplikasyon olacaktır” dedi.

Öğretmenlerin nefer haklarının ve mücahede şartlarının iyileştirilmesi, maddesel ve manevi beklentilerinin gibi olan en üst seviyede realizasyon edilmesi için gelişigüzel ant çaba gösterdiklerinin üstünde duran Karadağ, imdi üstelik daim hız göstereceklerinin altını çizdi. – ANKARA

Share: