Kırıcı Arık’tan Mehmet Özhaseki’ye: “Kayseri’nin Anlaklı Amma Kimsesiz Çocuklarını Fetö’ye Teslim Etti. Fetö’ye Hem Maddi Kazanç Hem de İnsan Gücü Sağladı”

CHP Kayseri Mebus Yavaş Kuru, “Bu şehirde 21 sene uray başkanlığı yaptım. Yaptıklarımı sıralasam Okkalı Zayıf sabaha kadar okusa bitiremez” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye, “Kayseri’nin anlaklı amma zavallı çocuklarını FETÖ’ye teyit etti. FETÖ’ye hem maddesel idrak hem üstelik âdem gücü sağladı” yanıtını verdi.

Aheste Ark, “Bu şehirde 21 sene şehremaneti başkanlığı yaptım. Yaptıklarımı sıralasam Kısık Ark sabaha büyüklüğünde okusa bitiremez” diyen çarkıt Kayseri Büyükşehir Belediye Reisi Mehmet Özhaseki’ye, zaman yaptığı bağlanmış açıklamayla karşılık verdi. Sıska, şunları kaydetti:

“Sayın Özhaseki, ‘Bu şehirde 21 yıl uray başkanlığı yaptım. Yaptıklarımı sıralasam Alçak Zayıf sabaha büyüklüğünde okusa bitiremez’ diyor. Olur, Sayın Özhaseki gerçek. Onun bu şehre yaptığı kötülükleri, ihanetleri sabaha kadar anlatsam bitiremem. Amma birkaçını sıralayayım:

“KAYSERİ TÜRKİYE’NİN PENSİLVANYASI İSE FETÖ’SÜ KİM”

Uray başkanlığı döneminde ‘Gülen Yüzler’ projesi adı altında SBS kursları düzenleyerek Kayseri’nin anlaklı ama fukara çocuklarını FETÖ’ye teyit etti. FETÖ’ye hem maddesel vergi hem dahi âdem gücü sağladı. FETÖ üzere yok yoksul fukaranın, garip gurebanın evini, arsasını elinden ağlata ağlata alıp FETÖ için okullar kurdu. İmar değişiklikleri yaparak milyonlarca liralık rant sağladı. FETÖ’den gözaltına alınan ve tutuklanan hisse senedi adamları bilcümle onun ismini verdi. İş adamları, ‘Biz hangi yaptık ise Özhaseki yaptırdı. Bizi Pensilvanya’ya o götürdü. Tığ üç devir kaldık, o beş aktarılma kaldı. Şimdi o icra vekili oldu, biz delikten icra vekili olduk’ diyor. Bizzat AKP Milletvekili Mehmet Metiner, iyice şehrimiz Kayserimiz amacıyla ‘Türkiye’nin Pensilvanya’sı’ diyor. Özhaseki’ye çok amma çokça olağan tıpkısı soru: Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sı ise (ego değil bizzat milletvekiliniz söylüyor) FETÖ’sü ki?

Şayet bu soruya yanıt veremiyorsan Kayseri meydanında tıpkısı anket yapıp bu soruyu bölüt soralım, var mısın? Bu ankette ismi sâdır birisi; şahsiyeti, namu akarsu, şerefi varsa herhalde ricat kadir. Sayın Özhaseki, bu şehre yaptığın ihanetleri senden önceki Büyükşehir Şehremini Şükrü Karatepe, bak elbet anlatıyor: ‘Saygısızca ve duygusuzca davranıp şehrin temel imajını iptal ettiniz. Kayseri’nin bildirme itibarlı semtlerini battı-artık köprülerle bozma ettiniz. Şehrin omurgasını kırdınız.’

Evet, Özhaseki’nin bu şehre yaptığı ihanetleri anlatmaya sayfalar yetmez. Kayseri’de umum haleldar atlatmak kuyruklarında beklerken, ikinci halk başmak pazarında ömrünü tüketirken Özhaseki ve onun gibiler, Kayseri’nin sırtına sülük üzere yapışıp kanını emiyorlar. Benzeri kararname ile Güneşli’nin bin dönümlük ekincilik alanını hane alanına çevirip zenginlere villa parseli satıyorlar. Kendileri yetmiyormuş kabil çocuklarına, gelinlerine damatlarına ölü fiyatına şanslı villa parseli satıyorlar. Kendileri daima zenginleşirken el fakirleşiyor.

“ÖZHASEKİ’DE HILE ÇOKÇA. HANGI YAZMAKLA NE SAYMAKLA BİTER”

Sayın Özhaseki, ‘Yalan hiç kimseye yakışmaz’ diyor. Akla Yatkın. Yalnız görevi devraldığın değil, görevi devrettiğin belediye başkanı birlikte senin şu şehre yaptıklarını anlatmış. Hani ‘borçsuz belediye’ diyordun ya senden sonraki şehremini, ‘Belediyeyi takanak batağında aldım ama Özhaseki’nin ütüsü bozulmasın diyerek gürültülü çıkarmadım’ diyor. Amma ütün bozuldu Özhaseki. Eksantrik ne yalanları söyledin, birkaçını sıralayayım: Kızılırmak şehrin içinden geçecekti. Olur Şehr-i Çokluk projen nerede? Hani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Mansur Vahim kazanınca su faturalarını teröristler getirecekti? Gerçekten, Özhaseki Dağı nerede? Sana dahi suikast düzenleyecek olan, ‘Allah’a inanç bedel üzere’ inandığın Ergenekon yıldırı örgütü nerede?

Evet, Özhaseki’da domates dolmasi haddinden fazla. Ne yazmakla ne saymakla biter. Tığ, gelelim Sayıştay raporlarına: 2015 yılı Sayıştay denetleme raporunda, ‘Bulgu 3: İç Denetçi Kadroları Bulunmasına Karşın Bu Kadrolara Tayin Yapılmaması ve İç Denetleme Raporu Düzenlenmemesi” başlığı altında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde çöz denetimin yapılmadığı, usulen tıpkı atamanın yapıldığı vurgulanıyor. Yaptığı her husus şeffaf olması gereken tıpkısı belediye, sebep bağırsak denetimden kaçınır. Cevabını biz verelim: ‘Ballı villa parselleri’ üstüne da karşımıza çıktığı üzere usulsüzlüklerin üstünü sarmak üzere.

2017 yılı Sayıştay denetleme raporunda; ‘Bulgu 4: Belediyeye Ait Taşınmazların Ayar Tespitinin Yapılmaması ve Saymanlık Kayıtlarına Alınmaması” başlığı altında, belediye yerine tapuda kayıtlı olan taşınmazların mevzuata akıllıca yerine değer tespitinin yapılmadığı ve ilişik muhasebe hesaplarına kaydedilmediğinin görüldüğü tabir ediyor. Yani belediyenin taşınmazları, belediyenin kayıtlarında yok. Hadi unutuldu diyelim ama 2018 yılı Sayıştay denetleme raporunda birlikte aynı nokta vurgulanarak, “İdarece bulguya paydaşlık edildiği anlaşılmaktadır. Fakat laf esbak yıl denetiminde birlikte bulguya alınmasına karşın gelişigüzel musahhih işlemde bulunulmadığı görülmüştür” deniliyor. Yani ısrarla şehremaneti taşınmazları anahtar altına alınmıyor. Beyninde benzeri emlak var ama kaydı namevcut. Konya’dahi AKP’li belediyenin kaydında olan, ama aksine ortada olmayan güreşçi köprüsü kabilinden. Peki, Sayıştay’ın 2018 yılı teftiş raporunda tayin ettiği, arayıp birlikte bulamadığı köprü kabilinden. Yalova’bile AKP’lerin çaldığı paranın hesabını CHP’den sormaya kalkan AKP Yerel Yönetimlerden Mesul Genel Komutan Yardımcısı, ‘bu beni ilgilendirmez’ demez, diyemez. İspatı birlikte Sayıştay’ın 2018 yılı raporunda (Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Sayıştay raporunda 13 numaralı belirgi kendisine 46’ncı sayfada zayi köprü yer almaktadır).

Sayıştay, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde müfettiş olmayan, sınava girmemiş ve idari kadroda bulunan kişilerin müfettiş kadrolarına atandığı, ayrıksı bir kadroda çalışmakta iken şartları yerine getirmeyen kişilerin ise itfaiye aracı erliğine atamalarının yapıldığı kabil usulsüzleri tespit etmişken kulağının üzerine yatanlar, bittabi sıfır köprü için harcanan milyonlar konusunda üstelik sessiz kalacaktır.

“BIR IKI KALDI, GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Zaman olsun kim onlar servetlerine dünyalık katarken Kayserili hemşerilerimi nasıl kandırdıklarını, hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, yalanlarını bap kapı dolaşıp yayma yazar kimyalarını bozmaya devam edeceğim. Halkın iktidarında bu hile ve fesih düzeni akıbet bulacak. Güçlülerin suç işleyip güçsüzlerin fiyat ödediği bu müstesna akort yıkılacak. Bir Iki kaldı, geliyor gelmekte olan.”

Share: