Kalabalık haberi: Gamze Atmaca İlgezdi: “Radyoloji Çalışanlarının Yöntemince Hayatları ile Oynuyorlar”

CHP Umumi Komutan Yardımcısı Gamze Atmaca İlgezdi, ışın bilimi teknikerlerine ve teknisyenlerine, yasaların verdiği 30 günce radyasyon izni hakkının, yönetmelikle tağyir edilmesine ilişik, “çıktı kar üzere daha çok çalıştırılmak maksut radyoloji çalışanlarının yöntemince hayatları ile oynuyorlar” dedi.

CHP Genel Komutan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Atmaca İlgezdi, bugün ışın bilimi teknikerlerine ve teknisyenlerine, yasaların verdiği 30 günce radyasyon izni hakkının, yönetmelikle tağyir edilmesine ilgili yazılmış izah yaptı. İlgezdi’nin açıklaması şöyle:

“657 Sayılı Heybet Memurları Kanunu’nda ‘radyoaktif ışınlarla çalışan personele, gelişigüzel sene almanak izinlerine ilaveten aynı maaş esenlik izni verilir’ hükmü yer almaktadır. Fakat kanuna rağmen çıkarılan yönetmelikle izinler azaltılıyor ve bölünüyor. İktidar adil ve Anayasa’nın kurallarından o büyüklüğünde uzak kim şunu unutuyorlar: Yönetmelikler, kanuna çapraz hükümler taşıyamazlar! İktidar emekçilerin haklarını aşındırmak üzere Anayasa’yı çiğnemekten izansız kalmıyor.

“RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ RESMEN HAYATLARI İLE OYNUYORLAR”

İktidarın neoliberal politikaları sağlıkta özelleştirmenin dahi yolunu açtı! Sağlıkta Inkılap Programı kapsamında görüntüleme hizmetleri taşeronlaştırıldı. Bu süreçte devlette ışın bilimi hizmetleri özele aktarıldı. Devlette müteharrik radyoloji personeli ve taşeronda çalışan personel kabil tıpkı alt bölüm ortaya çıktı. Meğer sağlık, ayrımcılık yapılmaksızın, daha totaliter bire bir yaklaşımla ele alınmalıdır. imdi kar üzere daha çok çalıştırılmak istenen ışın bilimi çalışanlarının yöntemince hayatları ile oynuyorlar.

“GÜZEŞTE SENEDEN KALAN İZİNLER DA KULLANDIRILMIYOR”

Günlük 5, haftalık 25 saat olan faaliyet saatleri; günlük 7, haftalık 35 saate çıkarıldı. Yılda 90 günlük yıpranma payları 35 ila 45 güne düşürüldü. Fazla himmet yapamaz hükmüne karşın personel eksikliği dolayısıyla mesaiye var olmak zorunda kalıyorlar. Bir Vakitler yıllık izinleri dışında kıvrak cümle bir kamer radyasyon (ışın) izni eden ışın bilimi çalışanları, artık aldıkları diğer izinler düşüldükten sonraları ve parçalı aynı şekilde şua izni kullanabiliyor. Güzeşte seneden küsurat izinler de kullandırılmıyor. Sayı Farkı 20 güne sakıt izinleri kullandırılmayan birçok personel de bulunan.

“ANCAK SAĞLIĞI, ŞEHİR HASTANELERİ BİNALARI VE GETIRIM KENDISINE GÖREN AKP İÇİN SAĞLIK EMEKÇİLERİ, VAKIT KAYBETMEDEN KAPUT IŞ GÜCÜ”

Öncesinde Radyoloji çalışanları amacıyla 5 saat olan mesaiyi 7 saate çıkarmışlardı. Demincek günlük mesaiyi 8 saate çıkarmak amacıyla çalıştıklarını biliyoruz. Eskimemiş personel almayarak hisse senedi yüklerini artırıyorlar. Kanunen faaliyet yasak olmasına karşın 130 saate büyüklüğünde emek yapmaları için rehavet yapıldığını da biliyoruz. Kanuna yeraltı adina yönetmelikle izinleri azaltılan ve daha çok ışıma ile birlikte kalan bu personelin keyif sorunları yaşayacağı aşikar. Fakat sağlığı, şehir hastaneleri binaları ve getirim namina gören AKP üzere keyif emekçileri, yalniz çarkit çalişma gücü.”

Share: