İyi Parti’den 6 Yaşındaki Çocuğun ‘İmam Nikahıyla Evlendirilmesi’ne İlişkin Araştırma Önergesi: “Böylesi Dirimsel Bir Konuda Meclis’te Araştırmayı ve…

İYİ Tümen Sözcüsü Kürşad Pek, İYİ Fırka Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla İsmailağa Cemaati’hangi vabeste Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Saf Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘önder nikahıyla evlendirmesi’yle ilgili Sedir araştırması önergesinin TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu açıkladı. Mukavemetli, “Böylesi mehabetli ve dirimlik benzeri konuda milletin Sedir’inde tartışmayı, araştırmayı ve birlikte çözüm bulmayı düş ediyor ve önergemizin kabul edilmesini milletimiz namına hayati bir yüklülük kendisine görüyoruz” dedi.

İYİ Fırka Sözcüsü ve Umumi Başkan Başdanışmanı Kürşad Metin, İsmailağa Cemaati’hangi bağlı  Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Temiz Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken “mortocu nikahıyla evlendirmesine” ve sonrasında yaşanan tartışmalara ilgilendiren izah yaptı. İYİ Fırka Umumi Başkanı Meral Akşener’in konuyla ait TBMM’ye çağrıda bulunduğunu kaydeden Dokuz Canlı, TBMM araştırması açılması üzere önerge verdiklerini belirtti. Kavi’nun laf üzerine yazılı açıklaması şöyle:

” HERHANGI BIR ÇOCUĞUMUZUN GÜVENDE OLMAYA, MUTLULUĞA VE TEMAS AÇIDAN SAĞLIKLI BİR BİREY KENDISINE YETİŞMEYE HAKKI VARDIR”

“Şeş yaşında aynı kız çocuğuna müteveccih kendisine kamuoyumuza yansıyan, değme cins insancasına ve sağtöresel değerin hiçe sayıldığı vahim olayı lanetliyoruz. Ortaya konulan iddialar çerçevesinde suçluların ve bu suçu çevirmek isteyenlerin hak ettikleri cezayı alabilmeleri üzere lüzum siyaseten gerekse hukuken müdahil olacağımızı kesin benzeri biçimde kamuoyumuzla tesahup etmek istiyoruz.

Bize göre çocuklarımız, devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Temas çocuğumuzun güvende olmaya, mutluluğa ve rastgele açıdan dosdoğru tıpkısı birey olarak yetişmeye hakkı vardır. Bunun sağlanması tabiatıyla ve öncelikle; devletin bilcümle hava ve kuruluşlarıyla, ilgili hukuk mevzuatıyla ve bunun adaletle gerçekleştirilmesiyle cins olacaktır. Eğitim sistemi ve fırsat adaletinin birlikte; suçun faillerine müteveccih yaptırımların caydırıcı düzeyde olması ve uygulanması üzerine kamu benzeri samimilik ve stabilizasyon gerekmektedir.

“KİMİ SİYASETÇİLERİN YAVRU YAŞTA EVLİLİKLERİN VE BUNUNLA ZEMİN OLUŞTURAN BALA İSTİSMARININ MEŞRULUĞUNU ARTIRABİLECEK ISKELE BABASI AÇIKLAMALARI BILE AÇIK KAYNAKLARDA DÜZLÜK ALMAKTADIR”

Ancak ne eyvah ki bu hassasiyet, milletimizin istediği ve beklediği seviyeden çokça uzaktadır. Bulunan politik iktidarın bu meseleye olan yaklaşımı; bırakın sorunu fasletmek, sorunun bizzat kaynağını besleyici niteliktedir. Kimi siyasetçilerin bala yaşta evliliklerin ve bununla dayanak oluşturan yavru istismarının meşruluğunu artırabilecek sorumsuz açıklamaları de belirtik kaynaklarda saha almaktadır.

Partimiz aracılığıyla 3 Ilk Teşrin 2019’da, ‘Çocuk Gelinlerin Araştırılması’ ve 3 Ara 2020’de ise ‘Çocuk İstismarının Araştırılması’ üzerine Meclis Araştırı önergesi verilmiş ancak milletimize kâr yaratacak özge umum adımlarımızda olduğu kabil reddedilmiştir.

“DİNİ BİR CEMAATİN KİSVESİ ALTINDA VE TIP ÜNSIYET SKANDALLARIYLA ÖRTBAS EDİLMEK İSTENDİĞİ ANLAŞILAN BU VAHİM OLAYLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI İÇEREN ÖNERGEMİZ SUNULMUŞTUR”

Müddeiumumilik iddianamesindeki tespitlere göre; dini ayrımsız cemaatin kisvesi altında ve soy ünsiyet skandallarıyla örtbas edilmek istendiği belli bu yavaş olayla ait Umumi Başkanımız Sayın Meral Akşener’in talimatıyla, öğür grubumuz yerine divan araştırması açılmasını içeren önergemiz TBMM başkanlığına sunulmuştur. Böylesi mefret ve hayati aynı konuda Milletin Divan’inde tartışmayı, araştırmayı ve alay malay çözüm bulmayı düş ediyor ve önergemizin kabul edilmesini milletimiz hesabına hayati aynı külfet yerine görüyoruz.”

Share: