Eskişehir’de hane alanı bölgelerindeki ümran planlarında fay hattının dikkate alınması çağrısı

Eskişehir Maharet Üniversitesi (ESTÜ) Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Akademisyen Muammer Şeb, Eskişehir’da kâin fay hattının, gelişme hane alanı bölgelerindeki mamure planlarına dahil edilmediğini söyledi.

Geceleyin, AA muhabirine, üniversite namına ait paydaşların destekleriyle Eskişehir havzasının güneyinden geçen 40 kilometre uzunluğundaki “Çukurhisar-Sultandere Kırık Segmenti” namına nitelendirilen etkili benzeri fayı ortaya koyduklarını ve 2015 yılında TÜBİTAK Vadi Bilimleri Dergisi’nde yayınladıklarını söyledi.

Bu fayın bölgede balaban bir hareket üretebileceğini ifade fail Akşam, “Önümüzde kentsel gelişme süreci var. Bunu durduramayız. Durdurmak hatalı olur. ‘Fayın geçtiği yer ağız ağıza imara kapatılacak, kentleşmeye kapatılacak’ eylemek bilime mugayir benzeri deyiş evet. Bilimin söylemesi müstelzim bile bu değil. Tığ elden mevcut durumu ortaya koyarız.” dedi.

İlgili otoritelerin, şehir plancılarıyla yahut değişik dinamiklerle birlikte evolüsyon hane alanlarını ortaya koyduğunu dile getiren Tün, şunları söyledi:

“Büyükşehir belediyesi yoluyla ortaya konulan gelişme basamak alanı bölgelerine baktığımızda, faya mail tıpkısı mıntıka olduğunu görüyoruz. Planı da ilgilendiren otoritelerle masaya yatırıp tartıştığımızda, planda bu fayın olmadığını görüyoruz. Ayrımsız şekilde tespiti yapılamamış ve rapora işlenmemiş. Bunu benzeri kayıp eksiklik, muallel olarak ifade etmeyelim amma ilmî araştırı projesi kapsamında bu ortaya konulmuş.”

“Risklerin önlenmesi noktasında tedbirler alınmalı”

Geceleyin, fayın bayındırlık planına işlenmesi gerekliliğinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“daha çok 1/1000 ölçeğindeki uygulamaya çevrilmiş imar planlaması ve yapı tasarımı sürecinde bu fayın ortaya koyabileceği acı ve bağlı risklerin önlenmesi veya azaltılması noktasında tedbirler alınmalı. ‘Kat sınırlaması getirelim.’ O de çözüm değil. Şunları gördük; fayın hemencek 50 metre ötesinde 13 bükülmüş yapı var. Duvarında fasıla birlikte bulunmayan. Ayakta noksan amma bakıyoruz planda o kırık var. Emretmek kim o inşaat mühendisi ve planlamacılar, orada makul bir uygulama yapmışlar. Hiçbir şekilde plana o fayı koymazsanız, burada mühendise bile planlamacıya üstelik doğru benzeri planlama ve dizayn şansı bırakmıyorsunuz.”

Kentsel hareket noktaları hususunda birlikte çözümler geliştirmenin önemine dikkati calip Gece, “Zaten Eskişehir Valiliğimizin bu konuda akilane keyfiyet kabul etme noktasında girişimleri oldu. Uygulama mamure planında bunu dikkate alma noktasında imara açılmama, itmam sınırlaması getirme kadar koşullarla değil acı kaynaklı, akla yatkın tıpkı planlama ve akilane dizayn süreciyle, ortak karın çerçevesinde bu sürecin alay malay ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Share: