Eşkal Bankası faizi 150 baz nokta indirdi

Form Bankası Para Politikası Oturmuş, yöntem faizini 150 baz fakül indirerek yüzde 9’a çekti. Asamble metninde şimdilik serencam ürem indirimi olacağını vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Eşkal Bankası (TCMB) Dünyalık Politikası Oturmuş (Asamble), yöntem faizi olan bir hafta vadeli ürem tenkis faiz oranının yüzdelik 10,5’ten yüzde 9’a indirilmesine karar verdi.

Karar metninde Ağustos ayında başlatılan repo iskonto döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği vurgulandı. Metinde, aut irade kaynaklı baskıların çöz kâm ve sunu kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlanmış olan etkilerinin henüz münhal arkaç geldiğini belirtildi.

Karar metninde şu ifadeler düzlük aldı:

“Jeopolitik risklerin dünya genelinde konuşu hayatiyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişik global nema tahminleri bayağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun mübrem bire bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde asıl azık başta atılmak üzere kâh sektörlerdeki yeryüzü kısıtlarının münasebetsiz etkileri azaltılmış olsa üstelik arsıulusal ölçekte müstahsil ve tüketici fiyatlarının artma eğilimi sürmektedir. Erdemli toptan enflasyonun, pahalılık beklentileri ve arsıulusal finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. amma velakin, gelişmiş talih tarz bankaları faziletkâr erke fiyatları ve bildirme-temenni uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda tanıdık yükselişin beklenenden detaylı sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme sadık namına kaslı mutluluk format bankalarının para politikası girişim ve iletişimlerinde ayrışma artarak bitmeme etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere müteveccih gestalt bankaları vasıtasıyla geliştirilen bakir müzahir aplikasyon ve araçlarla hal teksir gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.

2022’nin ilk yarısında hayat dolu bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dayalı avangart göstergeler ise zayıflayan aut talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne belen etmektedir. bununla birlikte, imalat endüstri üzerindeki aut rica kaynaklı baskıların iç talep ve bildirme kapasitesi üzerinde şimdilik merbut olan etkileri daha engelsiz ayla gelmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre elan olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına ulama veren sektörler dikkate alındığında nema dinamiklerinin strüktürel kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işler dengesine beklentileri aşan zinde katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki faziletli reviş ve ana dış satım pazarlarının resesyona giriş ihtimali cari denge üzerindeki riskleri hareketli tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı ağıl gelmesi, kıymet istikrarı üzere önem bildirme etmektedir. Kredilerin tahaccüm hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi hareketlilik ile buluşması yakından izlem edilmektedir. Ayrıca, son dönemde küşade şekilde açılan yöntem-cesaret faizi makasının zar edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği abra yakından izlem edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Dünyalık ve Kur Politikası metninde kapsamlı adına zar edilecektir.

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı erke maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, soylu erki temellerden ırak fiyatlama oluşumlarının etkileri, toptan enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu hayat dolu negatif yer şokları aktif olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir bedel istikrarı ve mali istikrarın güçlendirilmesi amacıyla atık ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, global barış ortamının baştan bünye edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan dış talebin toplam temenni koşulları ve istihsal üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Toptan büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı aynı dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artım trendinin sürdürülmesi ile sunu ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların sürekliliği açısından finansal koşulların müzahir olması kritik önem genişlik etmektedir. Bu çerçevede Asamble, yöntem faizinin 150 temel fakül düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, kâin siyasa faizinin global öğrenci ilgilendiren artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan repo tenzilat döngüsünün sonlandırılmasına değişmeyen vermiştir. Karşılık istikrarının sürdürülebilir tıpkı şekilde kurumsallaşması üzere TCMB’nin birlik siyaset araçlarında temelli ve güçlendirilmiş liralaşmayı heveslendirme fail geniş şümullü bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci bitmeme etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan cesaret, teminat ve akışkanlık yöntem adımları servet politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi üzere kullanılmaya bitmeme edilecektir.

TCMB, değer istikrarı esas amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe belen eden cıvıl cıvıl göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki bilcümle araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak denge, mevki riziko primlerindeki düşüş, inatçı dünyalık ikamesinin ve döviz rezervlerindeki çoğalma eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin mihman yerine gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve mali istikrarı olumlu etkileyecektir. Sonunda, envestisman, üretim ve istihdam artışının metin ve sürdürülebilir aynı şekilde devamı üzere akıllıca dayanak oluşacaktır.

Kurul, kararlarını asetat, öngörülebilir ve fen odaklı benzeri çerçevede almaya bitmeme edecektir.” – İSTANBUL

Share: