Erzincan Belediyesi 2023 yılı şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Erzincan Belediyesi 2023 yılı şubat ayı sedir toplantısı Bekir Aksun başkanlığında yapıldı.

Toplantıda 13 bahis görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda şu konular görüşüldü:

1- Erzincan orman dikmelik alanı içerisinde kâin taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi üzere devletleştirme ve tahsis işlemlerinin yapılması amacıyla kurumlarına cevaz oluru verilmesi talebine ilgilendiren İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- Demirkent Mahallesi 2381 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Şiir İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Çekim değişikliğine ilgili ümran komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Cumhuriyet Mahallesi 816 ada 127 parsel, 988 ada 50 parsel ve 988 cezire 60 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli Yır ümran Planı ve 1/1000 ölçekli Kullanışlı İmar Plan değişikliğine ilişik imar komite raporunun görüşülmesi.

4- S. 23 Erzincan Kentiçi Muvasala Mot. Taş. Koparatifi’nin 04.01.2023 devir ve 2023/003 sayılı yazısında tamlanan bulunan ve yeni değer tarifesine ilişkin Traksiyon Bütçe Alt Kurul Raporunun görüşülmesi.

5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 11.01.2023 gün ve E-41624 mahdut yazıları gereği; Cumhuriyet Mahallesi 1199 Cezire 22 numaralı parselde kâin 390,59 m’lik arsanın satışının görüşülmesi

6- İmar ve Kentçilik Müdürlüğü’nün 10.01.2023 gündüz ve E-41538 basit yazıları gereği; İl Keyif Müdürlüğü, mülkiyeti Belediyemize ilgilendiren Erzincan İli Format İlçe Demirkent 128 Cezire 1 parsel numaralı 820,00 m arsa muttasıf taşınmazın Ev Sağlığı Tarz +112 Ivedi Keyif Hizmetleri İstasyonu binası yapılması amacıyla Erzincan İl Afiyet Müdürlüğüne 25 yıl müddet ile tahsis talebinin görüşülmesi.

7- İmar ve Kentçilik Müdürlüğü’nün 24.01.2023 zaman ve E-42301 çevrilmiş yazıları gereği; Erzincan İli Form İlçe Atatürk Mahallesi 76 Ada 2 parsel ile Cumhuriyet Mahallesi 1222 Cezire 6 parsel üzere hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Yır imar Planı ve 1/1000 ölçekli Kılgısal İmar Tasrif değişikliğinin görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2023 sıra ve E-42317 basit yazıları gereği; İl Yerey Dulda Kurulu Kararında; Taksim Mahallesinde mevcut mülkiyeti DSİ Umumi Müdürlüğüne ilgili 456 Ada 35, 36, 112 ve 134 numaralı parseller ile ilgilendiren kendisine Amme Menfaati Kararı alınması.

9- İmar ve Kentçilik Müdürlüğü’nün 11.01.2023 devir ve E-41569 sınırlanmış yazıları gereği; Erzincan İli Model İlçe Yalnızbağ/ Mimar Sinan Mahallesi mülkiyeti belediyemize ilişkin 348 Cezire 5 parsel için müstahzar olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Cazibe değişikliğinin görüşülmesi

10- İmar ve Kentçilik Müdürlüğü’nün 26.01.2023 devir ve E-42477 basit yazıları gereği; Erzincan İli Kalıp İlçe Ulalar Mahallesi 184 cezire 26 parsel maliki aracılığıyla hazırlatılmış olan 1/1000 ölçekli Kılgılı İmar Tasrif değişikliğinin görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2023 zaman ve E-42511 dar yazıları gereği; S.S Eskimemiş Site Esnaflar Dükkan Çatı Kooperatifine ilişik Kızılay Mahallesi 561 Cezire 4,5,6,7,8 ve 9 numaralı parseller ile üstünde bulunan 2 (iki) sayı çatı almak üzere toplanmış 82.005.564,00 TL damıtma edilen değer üzerinden 35.435.564,00 TL nakit vurdumduymaz kalan bedelin, mülkiyeti Belediyemize ait Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde mevcut toplanmış 30(otuz) skor daire ve 3(üç) nüsha işyerinin, kamulaştırma yolu ile Değişim Trampa hususunun görüşülmesi.

12- Zabıta Müdürlüğü 16.01.2023 Gündüz ve E-41868 dar yazıları gereği; Erzincan Valiliği İl Trafik Komisyonu’nun 29.12.2022 çağ ve 2022/71 sınırlanmış kararı uyarınca kaybolan S Plakanın hesabına yıpranmamış tahditli plaka verilmesi hususunun görüşülmesi.

13- Hususiyet İşleri Müdürlüğü 26.01.2023 sıra ve E-42459 sınırlanmış yazıları gereği; Erzurum Kesim Adalet Mahkemesi 4.Hususiyet Dairesinde 2022/352 Esas numaralı Kamulaştırılmasız halk koymadan kaynaklanan tazminat davasında taraflarca feragat yetkisi üzere sedir kararı alınması hususunun görüşülmesi. – ERZİNCAN

Share: