Danıştay, Çeşme Projesi’ne ‘Dur’ Dedi

Danıştay İdari Sorun Daireleri Müesses, ” İzmir’in Yazı İstanbul’u” kendisine adlandırılan Pınar Projesi’ne ilgilendiren yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay İdari Sevgili Daireleri Müesses, “bölgeye balaban yapılaşma getireceği, huy tahribatına bozukluk olacağı ve akarsu kıtlığı yaratacağı” yönünde eleştirilen ve “İzmir’in Sınır İstanbul’u” olarak adlandırılan Veli Turizm Merkezi- Pınar Projesi’yle ilişkin kararını verdi.

Danıştay 6. İdaresi, ehlivukuf heyetinin “planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun değil” yönündeki raporuna karşın; TMMOB, EGEÇEP, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası kabil sivil cemiyet kuruluşları ve çevreci yurttaşların başvurularıyla açılan davada, geçen aylarda yürütmeyi durdurma talebini oyçokluğu ile reddetmişti.

Çevrecilerin ve çığır örgütlerinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay İdari Ülkü Daireleri Müesses, yürütmeyi durdurma talebini ret kararını kaldırdı. Danıştay İdari Sav Daireleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planlama çalışmalarını yürüttüğü Pınar Projesi’ne ait yürütmeyi tevkif kararı verdi.

PROTESTO MİTİNGİ DÜZENLENMİŞTİ

İzmir’dahi şişman tepkiye hastalık olan Çeşme Projesi’yle ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi dahi devreye girmiş, projenin iptali üzere ayrıca dava açmıştı. Sabık 17 Mayıs’ta ise İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentte tıpkı ihtarname mitingi düzenlenmişti. CHP Genel Komutan Yardımcısı Yüce Öztunç’un da katıldığı Gündoğdu Meydanı’ndaki mitingde mütekellim İzmir Büyükşehir Belediye Reisi Tunç Soyer, “Akıbet nefesime kadar şehrimin doğasını koruyacağım” demişti.

BİLİRKİŞİ “AKLA YATKIN DEĞİL” RAPORU VERMİŞTİ

Danıştay 6. Dairesi’nce atanan ehlihibre, Çeşme projesine müteveccih “Planlama ilkelerine ve amme yaranına makul olmadığı görüşüne varılmıştır” yönünde rapor hazırlamıştı. Fakat, Ekin ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eksper raporuna ve çevrecilerin tepkilerine rağmen güzeşte mart ayında İzmir’birlikte ayrımsız matbuat toplantısı düzenleyerek projede azimli olduklarını vurgulamıştı.

Share: