Afiyet-Sen Genel Başkanı Durmuş, Ek Ifa Yönetmeliği’ni değerlendirdi Açıklaması

Sağlık-Sen Umumi Başkanı Eli Açık Durmuş, Esenlik Bakanlığı Mülhak Ödeme Yönetmeliği’ne ilgili, “Doktor dışı sağlık çalışanlarının aya ifa miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Aya ödemelerin bire bir an önce artırılmasına yönelik ivedi adımlar atılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Durmuş, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Afiyet Bakanlığı Ilişik Ödeme Yönetmeliğine ilgilendiren kayıtlı açıklamada bulundu.

Yeni yönetmeliğin fasıla 2021’e göre daha ayrıntılı olduğunu belirten Durmuş, yönetmeliğin, umumi namına 2 başlıkta değerlendirilebileceğini dile getirdi.

Yönetmeliğin çalışanların lehine bakir iyileştirmeler sağladığını nâkil Durmuş, keyfiyeti ortadan kaldıracak hakkaniyetli zir tensikat yapılması gerektiğini tabir etti.

Durmuş, “Bu yönetmelikle, sabit munzam ödemelerin mahsuplaşması çalışarak işsiz ağıl gelmiştir.” değerlendirmesini yaptı.

Tüm çalışanlara “taban” belirlenmesinin oylumlu benzeri kadem olduğunu vurgulayan ve çalışanların sabit gelirlerinin arttığını tamlayan Durmuş, şunları kaydetti:

“Heveslendirme melfuf ödemesi sistemiyle kamu çalışanların gelirlerinin henüz da artması mümkündür. Doktor ve doktor dışı ek ifa havuzlarının ayrılması imkanı sağlanmıştır. Yılda 7 aktarılma raporda, yıldız bilimi raporlarında ve 10 günlük kongre izinlerinde ücretler kesilmeyecektir. Isteklendirme ödemesinin hesaplanması ve uygulamasında Sağlık Bakanlığı degaje yetkiye cemaat olmuştur. Ancak, Vekillik aldığı bu degaje yetkiyi doğruluk odaklı kullanmalı, afaki prensiplere dayandırmalıdır.

Doktor dışı sağlık çalışanlarının taban ödeme miktarları beklentilerin altında kalmıştır. Taban ödemelerin benzeri dakika önceki artırılmasına yönelik müstacel adımlar atılmalıdır. Keyif Müdürlüklerinde çalışanların taban mülhak ödemelerinin ünite meram puanına endekslenmesi hakkaniyetli olmamıştır. Antrparantez, Vekâlet şekil teşkilatı, ASM’ler, darülfünun hastaneleri, Sınır Sahiller ve Adli Tababet Kurumu amacıyla birlikte ivedilikle müstelzim tensikat yapılmalıdır.”

???????

Share: